Directieverslagen

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Voor een gedetailleerd verslag van de activiteiten van de Stichting over het afgelopen boekjaar verwijzen wij naar het Directieverslag. Hierin is ook de financiële verantwoording opgenomen. Deze bestaat uit een verkorte staat van baten en lasten, alsmede een overzicht van de toekomstige verplichtingen van de Stichting.

Directieverslag 2023

Downloaden

Directieverslag 2022

Downloaden

Directieverslag 2021

Downloaden

Directieverslag 2020

Downloaden

Directieverslag 2019

Downloaden

Directieverslag 2018

Downloaden

Directieverslag 2017

Downloaden

Directieverslag 2016

Downloaden

Directieverslag 2015

Downloaden

Directieverslag 2014

Downloaden

Directieverslag 2013

Downloaden

Directieverslag 2012

Downloaden