Nieuw Thuis Rotterdam

Een nieuw thuis in Rotterdam

Zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving
Het doel

Zelfredzaam in Rotterdam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) biedt vanaf 2022 de zelfredzaamheidsroute aan, een taal- en participatietraject voor statushouders die de taal moeilijk leren. De Z-route is onderdeel van de nieuwe inburgeringswet. SNTR heeft de uitvoering van de Z-route gegund gekregen in de gemeente Rotterdam en een aantal regiogemeenten. Het doel is om statushouders in de Z-route hun persoonlijke hoogst haalbare taalniveau te laten bereiken en hun kansen op duurzame participatie zo groot mogelijk te maken.
Het aanbod

Z-route op maat

De Z-route bestaat uit een combinatie van taallessen en participatie-activiteiten. Onderdeel van het programma is ook dat deelnemers zelf participeren buiten SNTR, bijvoorbeeld door vrijwillig of betaald werk. Betekenisvol leren met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk staat centraal. Het lesprogramma is gevuld met thema’s die dicht bij de leefwereld van de inburgeraar staan. Deelnemers oefenen binnen en buiten het klaslokaal. SNTR wil de intrinsieke motivatie van deelnemers vergroten door hen keuzes te geven in hun traject, door hen succeservaringen en een positieve omgeving met waardevolle contacten te bieden.

Ik bouwde zelfvertrouwen op door kleine stappen te zetten. Ik hielp eerst mee in de keuken bij SNTR, nu kook ik wekelijks bij Tafel van Zeven.

Deelnemer SNTR
Het voormalige SNTR programma

Onderzoek naar het oude programma

SNTR startte in 2015 naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. Zij heeft destijds 208 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam geboden. SNTR bood de gezinnen een intensief programma dat bestond uit een huurwoning, een versneld taaltraject, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers) werk en/of onderwijs. Daarnaast kregen ze een (huur)woning toegewezen. Het inburgeringsprogramma van deze gezinnen is inmiddels afgerond. De meeste gezinnen wonen nog wel in de woning die zij van SNTR huren. De Erasmus Universiteit onderzocht of de Syrische gezinnen sneller integreerden bij SNTR dan in het reguliere aanbod van de gemeente. Deelnemers van SNTR werden voor dit onderzoek gemonitord en vergeleken met andere statushouders in de stad. Uit het onderzoek bleek dat beide groepen grote stappen hebben gemaakt op het gebied van taal, participatie en zelfredzaamheid in Nederland. Er zijn geen grote verschillen gevonden tussen de voortgang van de deelnemers van SNTR en andere statushouders.

Bekijk hier alle onderzoeksrapporten over SNTR

29 december 2021

SNTR gaat door met zelfredzaamheidsroute

Na zes jaar stopt SNTR met het programma om Syrische vluchtelingen een nieuw thuis te bieden in Rotterdam. SNTR gaat verder als aanbieder van de zelfredzaamheidsroute (Z-route) in opdracht van gemeente Rotterdam.

Lees verder
13 december 2019

NRC schrijft artikel over SNTR

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) bestaat in 2020 jaar vier jaar. NRC heeft SNTR bezocht om te horen hoe het nu met het programma en de deelnemers gaat.

Lees verder

Meer weten over dit programma?

Marte

Programma manager

Mirjam

Programma manager en Programmadirecteur SNTR

Luca

Associate