Het bestuur van Stichting De Verre Bergen

Het bestuur van Stichting De Verre Bergen wordt gevormd door:

·          De heer M. van der Vorm (voorzitter)

·          De heer S.E. Eisma (secretaris)

·          De heer C.O. van der Vorm (penningmeester)

·          De heer R.C.M.E. Engels

Bedenken, ontwikkelen,
uitvoeren & meten
Programma's