Fonds De Loods

Het saneren van schulden voor Rotterdamse gezinnen

Een nieuw toekomstperspectief voor Rotterdamse gezinnen met schulden
Het doel

Nieuw toekomstperspectief

Fonds De Loods saneert middels giften schulden voor Rotterdamse gezinnen met kinderen. Het doel is een blijvend verbeterde financiële situatie, een verbeterd toekomstperspectief en stressreductie bij deze gezinnen.
Het aanbod

Snel en kosteloos schulden saneren

Fonds De Loods biedt kosteloos ondersteuning waarbij het doel is om zo snel mogelijk de schulden te saneren (kwijtschelden). Om dit mogelijk te maken werkt Fonds De Loods samen met andere partijen die veel met deze doelgroep werken. Deze partijen maken de schulden inzichtelijk waarna Fonds De Loods het schuldsaneringsonderdeel uitvoert. Dat werkt kort gezegd als volgt: Fonds De Loods doet schuldeisers een aanbod tegen finale kwijting. Als alle schuldeisers akkoord zijn, worden de schulden gesaneerd. Gedurende het saneren en vaak ook daarna blijft de hulpverlenende partij betrokken bij het gezin.
Het onderzoek

Verzamelen en verbeteren

Het onderzoek wil kunnen aantonen of de gezinnen een verbeterde financiële situatie, een verbeterd toekomstperspectief en vermindering van stress ervaren. We willen de gezinnen vergelijken met deelnemers aan reguliere schulddienstverlening en de mogelijke verschillen tussen de twee trajecten verklaren.

De cijfers

47
gezinnen waarvan hun schulden zijn opgelost
€17.391
mediane schuld van de gezinnen die Fonds De Loods helpt

Meer weten over dit programma?

Bas W.

Programma manager en Programmadirecteur SNV

Floris

Onderzoeksmanager

Wouter

Programma ontwikkelaar