Privacyverklaring en cookies

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting De Verre Bergen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website  wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven.

 

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

Stichting De Verre Bergen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy policy vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@sdvb.com. Stichting De Verre Bergen heeft een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. Hij is te bereiken via privacy@sdvb.com.

 

Persoonsgegevens van leveranciers en andere zakelijke contacten worden door Stichting De Verre Bergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over een opdracht en/of uitnodigingen en/of (potentiële) overeenkomsten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en/of overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht en/of overeenkomst dan wel ons gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting De Verre Bergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (Voornaam, Voorletters, Achternaam)
 • (Zakelijk) Telefoonnummer(s);
 • (Zakelijk) E-mailadres(sen);
 • Geslacht en aanspreektitel.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting De Verre Bergen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Over de verwerking van persoonsgegevens van andere contacten van Stichting De Verre Bergen dan leveranciers en zakelijke contacten, waaronder sollicitanten, werknemers en deelnemers aan door Stichting De Verre Bergen uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, zijn deze personen afzonderlijk bericht.