Een sterkere stad. Het begint met een idee.Ik heb een idee ›

Het directieverslag van 2015 laat zien waar Stichting De Verre Bergen zich vorig jaar voor heeft ingezet

Directieverslag 2015

Het directieverslag van 2015 is gepubliceerd op de website.

Evenals in voorgaande jaren hebben in 2015 nieuwe programma’s het licht gezien. In samenwerking met de Gemeente en het Erasmus MC is het programma Moeders van Rotterdam ontwikkeld. Ultimo 2015 is besloten tot het ontwikkelen van het programma Nieuw Thuis Rotterdam, waarin wij ons richten op een voor de stad Rotterdam aanzienlijk maatschappelijk vraagstuk van de integratie en huisvesting van Syrische statushouders in onze stad. In 2015 hebben er ook belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in verschillende lopende programma’s. Lees verder…

Stichting De Verre Bergen

© Copyright - Stichting De Verre Bergen