Kinderen uit Rotterdam Zuid gratis naar eredivisiewedstrijden Feyenoord in het nieuwe Stadion

In het nieuwe stadion kunnen per wedstrijd 3884 kinderen tussen 10 en 15 jaar uit Rotterdam Zuid gratis naar thuiswedstrijden van Feyenoord. Hierover hebben Stadion Feijenoord en Stichting De Verre Bergen een principeovereenkomst gesloten. Zij richten hiervoor in het nieuwe stadion een speciaal “Vak van Zuid” in. Stichting De Verre Bergen stelt € 24,5 miljoen beschikbaar voor het realiseren van dit programma.

 

“Met het Vak van Zuid zal Feyenoord beschikken over het grootste maatschappelijke programma voor wedstrijdbezoek in Europa. Op jaarbasis zullen ruim 65.000 zitplaatsen beschikbaar zijn voor kinderen uit de buurt. Deze samenwerking past goed binnen onze doelstellingen gericht op sociale cohesie en nauwer contact met de inwoners van Rotterdam Zuid,” zegt directeur Jan de Jong van Feyenoord. “Het is een fantastische manier om Feyenoord te verbinden met de wijken rond het nieuwe stadion. En dat is van belang, want de toekomst van Feyenoord ligt ook bij deze kinderen.” De Jong vult aan: “Dit is een mooie vorm van (alternatieve) financiering. Grote stappen maken en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervan zullen we nog meer moois gaan zien.”

 

Stichting De Verre Bergen investeert in sociaal maatschappelijke programma’s in Rotterdam. Directeur Roelof Prins van Stichting De Verre Bergen: “Er zijn kinderen die praktisch naast het stadion wonen, maar nooit een wedstrijd bezoeken. Wij willen dat ook kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben en die wonen op Zuid de mogelijkheid krijgen de sfeer in het Feyenoord stadion te proeven. Net zoals ons bussenprogramma Buzz010, de Kinderfaculteit in Pendrecht en de Bouwkeet in Bospolder-Tussendijken draagt dit programma niet alleen bij aan een bredere ontwikkeling, maar vooral ook aan een fijnere jeugd. Gegeven de lange looptijd gaan we ervan uit dat op langere termijn dit programma met het nieuwe Stadion Feijenoord een bijdrage levert aan saamhorigheid in de stad, verschillen verkleint en integratie bevordert.” Hoe de zitplaatsen in Vak van Zuid precies worden verdeeld, is nog niet bekend. “We zullen hier nadere mededelingen over doen, wanneer alle details bekend zijn,” zegt Prins.

 

Ook Cees de Bruin, President-commissaris van Stadion Feijenoord N.V. is blij met de overeenkomst met Stichting De Verre Bergen: “Dit is een mooi voorbeeld van de kansen die ontstaan met een nieuw stadion. Ik verheug me op het Vak van Zuid, vol met jonge supporters. Met de financiële bijdrage van Stichting De Verre Bergen krijgt de realisatie van het nieuwe stadion een nog steviger basis.”