Met je handen maken wat in je hoofd opgekomen is met verschillende machines 

Over dit idee

Met je handen maken wat in je hoofd opgekomen is. Leren van anderen, met anderen. Dat doe je in een makerspace, een relatief nieuw fenomeen dat is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. De Verre Bergen begint een makerspace samen met de wijkbewoners in het Rotterdamse Bospolder-Tussendijken.

Locatie en directeur
Er is een pand gekocht voor de vestiging van de Makerspace. Dit is het oude postkantoor aan de Schiedamseweg wat grondig verbouwd is. Daarnaast is er een directeur aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en ontwikkeling van de makerspace: Daniel White. Daniel heeft veel ervaring met dingen maken én met organiseren, bijvoorbeeld door zijn tijd aan de Willem de Kooning Academie waar hij les gaf en een opleiding heeft opgezet. Inmiddels heeft de makerspace in mei 2016 haar deuren geopend. De eerste kennismaking met de wijk zal via een serie lessen en workshops voor scholieren van 10 tot 15 jaar verlopen, op dit moment wordt hiervoor een samenwerking met scholen uit de wijk opgezet.

Wat en waarom?

Stel je een ruimte voor met verschillende machines. Hypermoderne 3D-printers en digitaal gestuurde lasersnijders, maar ook ambachtelijke, traditionele apparaten om hout en metaal te bewerken. Aan het werk: een klein technisch team, een groepje vrijwilligers, maar vooral heel veel buurtbewoners van 8 tot 80. Ze fiksen een fiets in de fietsfix, klussen samen aan een sloophouten terrastafel, ontwerpen eigen kleding.

Open

De makerspace in Bospolder-Tussendijken (midden in Delfshaven) zal openstaan voor alle wijkbewoners: kinderen, senioren, zzp’ers, werkzoekenden, amateur- en professionele kunstenaars. In de makerspace kunnen ze van alles maken en creëren. Voor zichzelf, of voor de buurt.

Delen

Soms zullen er workshops en lessen aangeboden worden, maar juist zelf de regie nemen is een leidend thema van de makerspace. Een ander principe is ‘wederkerigheid’: je krijgt wat (werkruimte, kennis, materialen), en je geeft wat terug. Bijvoorbeeld jouw ontwerp van het product, of jouw kennis en vaardigheden door lessen of workshops te geven. Helpen opruimen of werkbanken schoonmaken is ook een waardevolle tegenprestatie.

Skills

Gebruikers van de makerspace doen natuurlijk ‘hard skills’ op – solderen, programmeren, houtbewerken, ontwerpen. Maar een makerspace is vooral een ontmoetingsplaats waarin je als vanzelf gaat samenwerken en onderzoeken, problemen leert oplossen en kritisch gaat denken. En het is een plek waar je ervaart dat je het wél kan. Dat is de grote meerwaarde van een makerspace in de wijk.

Onderzoek

De makerspace die De Verre Bergen met de wijk opzet, is gebaseerd op een aantal hypothesen. Zo gaan we uit van drie mechanismen:

    • leren door te maken
    • peer learning
    • zelfgestuurd leren

Om deze mechanismen in gang te zetten, is een inspirerende omgeving nodig (de wow-factor), een makermentaliteit en een creatieve omgeving. Die randvoorwaarden willen we binnen de makerspace gaan realiseren.

Leefwereld

In onze visie vergroten de drie mechanismen de leefwereld van de gebruikers en met name die van jongeren tussen 10 en 15. Een makerspace empowert  en stimuleert 21st century skills.  Dit zijn de vaardigheden die jongeren in deze tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen tot kansrijk deelnemer aan onze samenleving: kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch kunnen denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. (Lees bij Kennisnet meer over 21st century skills)

Klopt het?

Op termijn, als de Makerspace al een tijdje draait, willen we onderzoeken of onze hypothesen kloppen en wat de impact is van de makerspace. Hebben deelnemers meer ontwikkelkansen, bijvoorbeeld? Presteren ze beter op school en hebben ze een positiever toekomstperspectief? Zodra we dit onderzoek opzetten, schrijven we daar op deze pagina meer over. Naast onderzoek naar de effecten van het programma zullen we ook onderzoek doen naar het verloop van het proces rond de makerspace. Dit onderzoek gaat bijvoorbeeld over de samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit kan partijen helpen die in de toekomst zelf een makerspace op willen zetten.

Nieuws

Bouwkeet houdt actief nieuws bij op de eigen website, maar stuurt ook enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit.

Klik hier om het laatste nieuws te lezen. Onderaan de betreffende pagina wordt de mogelijk geboden om u aan te melden voor de nieuwsbrief.