“Bewoners van Pendrecht vonden dat er naschoolse activiteiten moesten komen voor de jeugd in de wijk”

Over dit idee
Foto: Milan Boonstra

Foto: Milan Boonstra

Naschoolse activiteiten. Meestal een zaak van de kinderopvang, scholen en welszijnsorganisaties. Maar niet in Pendrecht. Daar waren het in de eerste plaats de bewoners zelf die vonden dat er iets moest komen voor de jeugd in de wijk. De Kinderfaculteit is een programma dat voor alle 1.093 Pendrechtse kinderen tussen 4 en 12 jaar beschikbaar is. Waar zoveel mogelijk kinderen aan meedoen en wat ze helpt beter te leren, sociaal vaardiger te worden en uiteindelijk sterke burgers te worden. De Kinderfaculteit is op alle vlakken een uitzonderlijk programma.

Wat en waarom

Foto: Milan Boonstra

De Kinderfaculteit is een uniek initiatief van Vitaal Pendrecht, een bewonersorganisatie met visie én daadkracht. De Kinderfaculteit is bewonersparticipatie in optima forma. Toen Vitaal Pendrecht en de vier basisscholen in Pendrecht constateerden dat er extra inspanning nodig was voor de kinderen uit deze achterstandswijk, zochten ze samenwerking met de deelgemeente Charlois, de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Woonstad en Stichting De Verre Bergen. Gezamenlijk hebben deze partijen de Kinderfaculteit opgezet.

De Kinderfaculteit is een programma met allerlei activiteiten, tijdens en na schooltijd, voor de basisschoolleerlingen in Pendrecht. Het hoofdkwartier van de Kinderfaculteit is de oude bibliotheek in wijkgebouw de Middelburgt. Hier vindt het grootste deel van de activiteiten plaats, de sportlessen worden gegeven op sportaccommodaties in de wijk en een klein deel wordt op locatie in de scholen gegeven.

De kinderen kunnen vijf dagen per week terecht, gedurende het hele schooljaar en ook op zondagen en in de vakanties. Dagelijks hebben ze de keuze uit een breed aanbod van activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, taal, rekenen, vakmanschap, studie en sociale vaardigheden, deels door de kinderen zelf bedacht via de kinderraad van Pendrecht.

Maximaal 15 kinderen per groep volgen 15 weken lang een activiteit. Kinderen kunnen deelnemen aan meerdere activiteiten. Onder leiding van bevlogen vakdocenten, met brede ondersteuning van de wijkbewoners, intensief begeleid door de betrokken basisscholen. De vrijwilligers uit de buurt zijn belangrijk voor het slagen; het is een programma voor en door buurtbewoners.

Klaar voor de toekomst

De Kinderfaculteit biedt kansen aan kinderen die ze anders niet zouden krijgen. Het doel is om ze beter toegerust de maatschappij te laten betreden en ervoor te zorgen dat ze het verder schoppen. Makkelijker leren, betere banen vinden, meer binding hebben met de wijk en de stad.

In januari 2014 zijn de eerste activiteiten van start gegaan en in het schooljaar 2014 – 2015 heeft het programma voor het eerst volledig gedraaid. In het najaar van 2015 is het programma van start gaan voor het schooljaar 2015 – 2016.

Meer weten?

Lees meer op de website van de Kinderfaculteit

Foto: Milan Boonstra

Onderzoek

Foto: Milan Boonstra

Hoe en in welke mate draagt de Kinderfaculteit in Pendrecht bij aan de brede ontwikkeling van kinderen van 4 tot en met 12 jaar? Dat is de belangrijkste vraag die de Universiteit van Amsterdam (UvA) zal beantwoorden in een vijfjarig onderzoek naar de Kinderfaculteit. De kinderen staan dus voorop, maar we zijn ook benieuwd of het programma de collectieve zelfredzaamheid en de leefbaarheid van de wijk bevordert, dit is de tweede vraag die beantwoord zal worden aan de hand van het onderzoek. En als derde onderzoeksvraag bekijkt de UvA of buurtbewoners en organisaties in de wijk beter gaan samenwerken en zo ja, onder welke voorwaarden.

Verbeteren schoolprestaties

Het programma heeft veel raakvlakken met bestaande theorieën over onder andere de waarde van sociale ondersteuning, het verbeteren van schoolprestaties van leerlingen in achterstandssituaties en gebiedsgericht werken. Die theorieën worden in het onderzoek natuurlijk meegenomen.

Wat werkt en wat is effectief?

Het onderzoek zelf bestaat uit observaties (de onderzoekers zullen bij veel activiteiten aanwezig zijn) en data-analyse van de gegevens die de scholen aanleveren. De tussentijdse uitkomsten worden meteen omgezet in acties: lijkt het erop dat iets niet werkt, dan wordt er iets anders geprobeerd. Werkt iets juist goed, dan wordt gekeken of dat ook breder toe te passen is.

Partijen

De trekker van de Kinderfaculteit is bewonersorganisatie Vitaal Pendrecht.

Zij werkt in het programma samen met de volgende partijen:

De vier basisscholen uit de wijk:

Basisschool Over de Slinge
Basisschool Hoeksteen
Basisschool de Koppeling
Beatrixschool

Overheid:

Deelgemeente Charlois
Gemeente Rotterdam
Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving
Dienst Stadsontwikkeling

Een belangrijke rol heeft de kinderraad van Pendrecht, die 15 procent van de activiteiten aandraagt.

Bij de uitvoering zijn verder verschillende partijen betrokken zoals de SKVR, Rotterdam SportSupport en de Volksuniversiteit. Daarnaast is er ook een groot aantal vrijwilligers uit de wijk betrokken bij het programma.