Stichting De Verre Bergen heeft kennis en kapitaal voor gedurfde ideeën. We zijn een filantropische organisatie die zich sinds 2011 inzet voor een sterker en beter Rotterdam. We werken samen met allerlei initiatiefnemers om programma’s te ontwikkelen, uit te voeren en op effectiviteit te onderzoeken. Deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat ze op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken aanpakken.

Onafhankelijk

Het fonds van Stichting De Verre Bergen bestaat uit privaat geld van een Rotterdamse ondernemersfamilie die iets wil doen voor de stad en haar bewoners. Die achtergrond maakt ons onafhankelijk van donateurs of de overheid.

Wij hebben nadrukkelijk de wens en de ruimte om te experimenteren. Wij hanteren hierin een zakelijke aanpak door het efficiënt en effectief investeren van het beschikbare kapitaal dat wij beschikbaar stellen en het meten van de resultaten.

Social return

Wij willen rendement zien op onze investering. Geen financieel, maar sociaal rendement (social return/maatschappelijke meerwaarde). Dat betekent dat wij van tevoren de beoogde resultaten zwart op wit zetten en onderzoeken of het project erin slaagt die te verwezenlijken en zo ja in welke mate.

Lees meer over de rol van onderzoek.