UrbanSkills4U

Voortijdig schooluitval voorkomen

Een positieve leerhouding bevorderen
Het doel

Succesvolle schoolloopbaan

Het trainingsprogramma UrbanSkills4U helpt jongeren van 12 tot en met 16 jaar om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen. Het programma is erop gericht schooluitval te voorkomen en het gedrag van jongeren blijvend te veranderen.
Rotterdam 17-03-2019 - in opdracht van stichting de verre bergen - US4U - fotografie@ Sanne Donders
Het aanbod

Leren van elkaar

Het programma van UrbanSkills4U beoogt het gedrag en de leerhouding van de VMBO-leerlingen op het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) positief te beïnvloeden. Leerlingen worden getraind door hun mentor en leren van elkaar, op basis van eigen ervaringen. In het US4U center dat op de school wordt ingericht kunnen leerlingen en docenten terecht voor ondersteuning op maat wanneer hier behoefte aan is.
Rotterdam 17-03-2019 - in opdracht van stichting de verre bergen - US4U - fotografie@ Sanne Donders

De cijfers

94
leerlingen begeleid in schooljaar 2020/ 2021
18
docenten en mentoren worden getraind in de US4U methodiek

Onderzoek UrbanSkills4U 2016-2017

Download het rapport

Meer weten over dit programma?

Marvin Pires

Programma manager