Playing for Success

Leren in een topsportomgeving

Meer zelfvertrouwen en vermogen tot samenwerken ontwikkelen door presenteren, samenwerken en reflecteren
Het doel

Positieve leerervaringen

Playing for Success wil met positieve leerervaringen onderwijsprestaties verbeteren van kinderen van 10-14 jaar met een laag cognitief zelfvertrouwen.
Het aanbod

Activiteiten op een wow-locatie

Leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben krijgen gedurende 13 weken een middag per week positieve leerervaringen op een wow-locatie: bij topsportclubs Excelsior en Rotterdam Basketbal. Bij de bijeenkomsten worden taal en rekenen op een uitdagende manier verbonden aan opdrachten in de topsportomgeving en ontmoetingen met topsporters.

Deze video is gemaakt in samenwerking met Stichting Excelsior4All, de maatschappelijk foundation van Excelsior Rotterdam.

Het onderzoek

Effectiviteit van het programma

Uit het onderzoek van Het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat het programma effectief is voor kinderen met laag cognitief zelfvertrouwen en dat hun soft skills als zelfvertrouwen en samenwerken sterk toenemen. Leerkrachten, ouders en de Playing for Success-docenten zien dat leerlingen zich positief ontwikkelen bij Playing for Success Rotterdam.
8,3
rapportcijfer dat scholen geven aan Playing for Success
9
convenantpartners die Playing for Success mogelijk maken
98%
van de ouders ziet vooruitgang bij hun kind
278
leerlingen deden in 2018 mee

Onderzoek Playing for Success

Download het rapport

Bekijk de publicatiepagina voor meer publicaties over Playing for Success.

Meer weten over dit programma?

Betrokken partners: Excelsior 4 all en Rotterdam Basketbal