Stichting De Verre Bergen zet zich in voor een sterker Rotterdam. We bedenken en ontwikkelen programma’s, voeren deze uit en proberen de resultaten van deze programma’s in kaart te brengen. Soms gaat dit in samenwerking met andere partijen uit de stad en soms worden er nieuwe organisaties opgezet om deze programma’s uit te voeren.

Stichting De Verre Bergen speelt zelf een grote rol in het ontwikkelen van ideeën en heeft daarvoor een eigen professionele staf. De Stichting is geïnteresseerd in ideeën die in het verlengde van haar doelstelling liggen. Hiertoe worden vele gesprekken in de stad gevoerd die de Stichting in contact brengen met instellingen of individuen, die ideeën hebben op basis waarvan gezamenlijk een programma kan worden gemaakt.

De Stichting neemt geen aanvragen tot financiële ondersteuning in behandeling. U kunt hier meer informatie vinden over financiële ondersteuning voor uw idee.