Stichting De Verre Bergen zet zich in voor een sterker Rotterdam. We bedenken en ontwikkelen programma’s, voeren deze uit en proberen de resultaten van deze programma’s in kaart te brengen. Soms gaat dit in samenwerking met andere partijen uit de stad en soms worden er nieuwe organisaties opgezet om deze programma’s uit te voeren.

Stichting De Verre Bergen neemt geen aanvragen tot financiële ondersteuning in behandeling. U kunt hier meer informatie vinden over financiële ondersteuning voor uw idee.

Stichting De Verre Bergen speelt zelf een grote rol in het ontwikkelen van ideeën en heeft daarvoor een eigen professionele staf. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in ideeën die in het verlengde van onze doelstelling liggen. In het verleden organiseerden we periodieke flitsafspraken om te leren over ideeën uit de stad en te bezien of deze in onze strategie zouden passen. Stichting De Verre Bergen beraadt zich momenteel op een nieuw format om nieuwe ideeën voor programma’s te verzamelen. We richten ons hierbij op het ontwikkelen van een aanpak die, zowel voor Stichting De Verre Bergen als voor onze gesprekspartners, meer oplevert. Om deze reden is het op dit moment niet mogelijk een afspraak met ons te maken.