Deze factsheet geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van Rotterdamse jongeren in het mbo. Wat is hun vooropleiding en wat gaan zij na hun mbo-opleiding doen? Welke bewegingen vinden plaats binnen het mbo en hoe doen Rotterdamse jongeren het in vergelijking tot Amsterdam en Den Haag? De data zijn afkomstig van www.jeugdpaden.nl. Door onderwijsloopbanen inzichtelijk te maken kunnen we achterhalen waar jongeren vastlopen.

Het is de bedoeling met de doorontwikkeling van het programma een effectief bewezen interventie te ontwikkelen die er enerzijds in slaagt de meest kwetsbare vrouwen daadwerkelijk te helpen en anderzijds ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke zorginstellingen en de wijkteams. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma en de samenwerking met stedelijke instellingen ligt bij Bureau Frontlijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, afdeling verloskunde en prenatale geneeskunde. Stichting De Verre Bergen is financier van zowel het programma als het wetenschappelijke onderzoek.

Stichting De Verre Bergen en het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam deed in 2014 onderzoek naar het ontstaan van schulden en de mogelijkheden van schuldpreventie. Voor dit onderzoek werd een literatuurstudie uitgevoerd en werden dossiers van Rotterdammers met schulden bij het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en de Kredietbank Rotterdam bestudeerd. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rijtje gezet.

Vanaf half januari tot half maart 2014 is er een pilot uitgevoerd voor H.E.T. onderzoek onder dertig multiprobleem jongvolwassenen die op dat moment een traject volgden bij De Nieuwe Kans. De pilot bestond uit het afnemen van gestandaardiseerde vragenlijsten over hun sociaal en psychologisch functioneren.

Tussen 2012 en 2015 onderzoekt het Verwey jonker de effecten van PfS Rotterdam op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolprestaties van de leerlingen.
Dit factsheet bespreekt de resultaten uit het tweede jaar (2013/2014) van het programma. Klik op de afbeelding en lees meer over de effecten hiervan.
Eerder verscheen het eerste factsheet over Playing for Success, dat dieper ingaat op de gebruikte onderzoeksmethode. Dit factsheet staat hieronder.

Tussen 2012 en 2015 onderzoekt het Verwey jonker de effecten van PfS Rotterdam op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolprestaties van de leerlingen.

Klik op de afbeelding en lees meer over de effecten in het eerste schooljaar.

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag waarom basisschool leerlingen minder excursies maken.  We hebben het in schooljaar 2013-2014 voor vier maanden lang onderzocht.

Deze factsheet geeft de resultaten in een overzicht weer.

Klik op de afbeelding en lees meer over Buzz010