Rotterdam Vakmanstad is een veelomvattend initiatief om kinderen met een minder kansrijke achtergrond een beter perspectief te geven op een goede baan, en tegelijkertijd de stad te voorzien van voldoende goede vakmensen

Over dit idee

VH T Shaan gereedschapskist nov 2013

Rotterdam Vakmanstad is een veelomvattend initiatief om kinderen met een minder kansrijke achtergrond een beter perspectief te geven op een goede baan, en tegelijkertijd de stad te voorzien van voldoende goede vakmensen. Mensen die als bewuste burger in de samenleving staan. Rotterdam Vakmanstad is nog steeds in ontwikkeling. Alle trajecten houden verband met elkaar. Op dit moment ligt het zwaartepunt vooral op de basisschooljeugd en jongeren in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Trajecten gericht op jongeren vanaf 15 jaar zijn op dit moment in ontwikkeling.

Wat en waarom

P1060451

De school, de buurt, de stad en het bedrijfsleven. Die staan niet op zichzelf, volgens de filosofie van Rotterdam Vakmanstad. Leren doe je niet alleen op school, en de leraar is niet de enige persoon die je iets bij kan brengen. Vakmanstad brengt experts naar scholen en buurthuizen, kinderen en jongeren gaan op bezoek bij bedrijven en organisaties.

Grote effecten

De integrale aanpak en het meerjarige karakter zijn innovatief en als het programma vruchten afwerpt, kunnen de resultaten grote effecten hebben voor Rotterdam en zijn bewoners. Dat – en de stevige theoretische onderbouwing – maakt dat De Verre Bergen investeert in dit programma. Het project heeft partners met een lange adem, want er is minstens één basisschoolgeneratie nodig om resultaat te zien.

Drie onderdelen

Rotterdam Vakmanstad bestaat uit drie trajecten: Fysieke Integriteit, Actief Burgerschap en Duurzaam Vakmanschap.

Vier lijnen van Fysieke Integriteit

Het traject Fysieke Integriteit is de basis van Rotterdam Vakmanstad. Die wordt op school gelegd. Fysieke Integriteit is begonnen op basisschool Bloemhof in de gelijknamige Rotterdamse wijk. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar doen mee. De vier ‘lijnen’ van het project helpen de kinderen om fysieke, sociale en mentale vaardigheden te ontwikkelen. Judo, koken, ecologie en filosofie zijn de vier pijlers van dit project. Inmiddels hebben vier scholen in Carnisse en een school in Feijenoord de methode (deels) geadopteerd.

Actief Burgerschap

Actief Burgerschap is de tweede pijler. Dit project is voor kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar. Het overbrugt de laatste twee jaren van de basisschool en de eerste twee van het voortgezet onderwijs. De activiteiten spelen zich (deels) buiten schooltijd af. In het onderdeel Vakhuis doen kinderen allerlei kennis op over techniek, zorg, ICT en cultuur door te doen en te ontdekken.

Voor extra gemotiveerde leerlingen is er de IMC Weekendschool. Daar vinden ze uitdagende opdrachten, uitstapjes en colleges die hun honger naar kennis en nieuwe ervaringen stillen. Voor kinderen van basisscholen is er op Rotterdam-Zuid de Vakantieschool, niet alleen om kennis vast te houden, maar ook om spannende uitstapjes te maken om hun theoretische schoolkennis toe te passen en te verrijken.

Ook huiswerkklassen voor de hoogste groepen van de basisschool maken deel uit van het traject actief burgerschap. In de huiswerkklas krijgen kinderen uit Rotterdam-Zuid anderhalf uur per week extra lessen in rekenen en begrijpend lezen.”

Duurzaam Vakmanschap

Voor jongeren van 15 tot 19 jaar is het laatste deel van Rotterdam Vakmanstad in ontwikkeling: Duurzaam Vakmanschap. Het brengt hen in contact met ervaren vaklieden en bedrijven en heeft als doel bedrijfsleven en aankomend vaklieden dichter bij elkaar te brengen. De traditionele meester-gezelverhouding wordt op deze manier nieuw leven ingeblazen. Zo krijgen leerlingen uit een achterstandssituatie een vliegende start op de arbeidsmarkt.

Lees meer over Rotterdam Vakmanstad

Onderzoek

vakhuis certificaat Het Verwey-Jonkerinstituut voert langjarig onderzoek uit naar de processen en de effectiviteit van de onderdelen van Rotterdam Vakmanstad. Daarbij worden zowel de kinderen als hun ouders betrokken. Ze kijken niet alleen of de kinderen beter presteren in de traditionele schoolvakken, maar ook naar hun gewicht en lichamelijke conditie en naar de sociaal-emotionele kant.


Voorkant RVS onderzoeksrapportDit onderzoek laat zien wat de resultaten zijn van het programma van Rotterdam Vakmanstad van 2012 tot en met 2013. Het onderzoek evalueert en adviseert Rotterdam Vakmanstad in de verdere ontwikkeling van het programma.

Partijen

Rotterdam Vakmanstad is een omvangrijk programma, dat tal van samenwerkingspartners heeft.