UrbanSkills4U ondersteunt jongeren in het VMBO bij het behalen van een startkwalificatie

Over dit idee

Het trainingsprogramma UrbanSkills4U (US4U) is een interventie die er op gericht is jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar hun schoolloopbaan succesvol te laten doorlopen. Het programma helpt jongeren bij het ontwikkelen van soft skills, en biedt o.a. inzicht in de verschillende rollen die jongeren in verschillende situaties spelen.

De methodiek van US4U wordt de komende drie jaar verder ontwikkeld en middels onderzoek moet de effectiviteit van de interventie worden aangetoond.

Wat en waarom

De trainingen van US4U vormen een empowerment programma. Het programma verbetert het gedrag en bevordert een positieve leerhouding. Deelnemers krijgen, op basis van eigen ervaringen, de vaardigheden en tactieken aangereikt. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de peer-to-peer aanpak, waarbij de trainer zich opstelt als peercoach. Het programma wordt op een drietal VMBO scholen uitgevoerd, waarmee jaarlijks meer dan 120 VMBO leerlingen worden bereikt.

Doelstellingen

Het programma heeft een drietal hoofddoelstellingen geformuleerd:

  1. Mogelijkheden en competenties leren kennen voor een waardevolle rol in de maatschappij;
  2. Gezag en bijbehorende gedragsregels leren accepteren;
  3. Bieden van inzicht op alternatieven voor criminaliteit.

De doelgroep bestaat uit VMBO leerlingen. US4U richt zich specifiek op een lastig te bereiken doelgroep die dagelijks te maken krijgt met de uitdagingen van een grootstedelijke omgeving. Deze leerlingen lopen een verhoogd risico op voortijdig uitvallen, wat zou betekenen dat zij zonder diploma of startkwalificatie van school gaan.afbeelding-us4u

UrbanSkills4U gaat uit van een benadering waarin drie spelers bijdragen om het gedrag van leerlingen duurzaam te veranderen. Om deze reden werken en trainen we zowel de leerlingen, ouders als docenten.

De trainingen van US4U werken volgens een vaste methode. Elke groep bestaat uit 10 tot 12 leerlingen. Voorafgaand aan de lessen vindt bij alle deelnemers een huisbezoek plaats. Na een week waarin het trainingsprogramma wordt afgewerkt volgt een periode van drie maanden waarin middels peer-to-peer learning wordt gereflecteerd op wat er geleerd is, en dit wordt toegepast op situaties die zich hebben voorgedaan.