Het Rotterdam Talent Scholarship biedt financiële ondersteuning voor getalenteerde Rotterdamse leerlingen. 

Over dit idee

130902EF_MG_7806

Het Erasmus University College biedt een inhoudelijk sterke opleiding op het gebied van liberal arts en sciences. Maar het is een kostbare opleiding: kleine groepen, intensieve begeleiding, uitgebreid extra-curriculair programma, het eerste jaar verblijf op campus. Als je het collegegeld en huisvesting niet kunt betalen, is de drempel hoog, zelfs als je een excellente en gemotiveerde student bent. Voor studenten uit Rotterdam in die situatie is er het Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS) programma waarmee collegekosten, huisvesting en studiemateriaal gefinancierd worden.

Rotterdam Talent Scholarship valt onder Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten, een samenwerking tussen Erasmus University College en Stichting De Verre Bergen.

Logo ROTAS 17102014

Wat en waarom

130328EF_MG_7402

Elk jaar zal Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten een aantal ambitieuze en talentvolle Rotterdamse VWO-leerlingen een Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS) geven om een bachelor-opleiding te volgen aan het Erasmus University College (EUC). Daarmee komt er een extra keuzemogelijkheid voor hen naast bijvoorbeeld studies als medicijnen, rechten of bedrijfskunde. Het dynamische EUC biedt behalve een sterke academische opleiding een goed netwerk en extra-curriculaire activiteiten, die op een CV vaak van meerwaarde zijn.

Ambitieuze leerlingen

De selectie van de leerlingen is in handen van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten. Het gaat om jongeren die de potentie en het talent hebben om uit te groeien tot sociaal-maatschappelijke leiders en wetenschappers. Decanen en docenten van Rotterdamse middelbare scholen kunnen hiervoor leerlingen voordragen of leerlingen kunnen zichzelf aanmelden wanneer ze geïnteresseerd zijn in een studie Liberal Arts & Science aan EUC.

Community service

Behalve de driejarige scholarships, draagt Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten bij aan een extracurriculair programma voor alle EUC studenten. Er is een onderdeel waarbij EUC studenten een sociaal-maatschappelijke stage kunnen volgen in Rotterdam of deelnemen aan een studiereis. Tot slot wordt er ieder jaar een serie inspirerende gastcolleges georganiseerd met sprekers uit binnen- en buitenland.

Voor Rotterdam

De Verre Bergen vindt het Rotterdam Talent Scholarship curriculum een aanwinst voor Rotterdam en we hopen natuurlijk dat de studenten zich verbonden zullen gaan voelen met de stad op korte en lange termijn. In het academisch jaar 2014-1015 zijn er vier studenten met een beurs van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten begonnen. In het studiejaar 2015-2016 zijn er vijf studenten met een ROTAS beurs begonnen aan hun studie.

Meer informatie?

Meer informatie over de opleiding en ROTAS is te vinden op de website van Erasmus University College

Onderzoek

Stichting de Verre Bergen organiseert een onderzoek naar de effecten van de beurs. Het onderzoek is per 1 september 2015 gestart. Toekomstige rapportages worden op deze pagina gepubliceerd.

Partijen

Rotterdam Talent Scholarship valt onder Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten, een samenwerking tussen Erasmus University College en Stichting De Verre Bergen.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten bestaat uit vier personen.

 • Mevrouw S.M. Goedhoop (voorzitter)
 • Mevrouw T. van Gelderen (penningmeester)
 • De heer M.A. Frens
 • Mevrouw S. Denktas
ANBI

Beleidsplan

De doelstelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting Ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten is als volgt:

   • Talentvolle jongeren uit Rotterdam de mogelijkheid te bieden tot het volgen van een opleiding binnen het hoger onderwijs.
   • Bij te dragen aan de ontwikkeling en netwerkvorming van de talentvolle studenten en hen uit te laten groeien tot rolmodellen voor Rotterdam.
   • Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:

   • Ieder academisch jaar een aantal studenten uit Rotterdam een beurs toe te kennen, waaruit het collegegeld, de huisvestingskosten en het studiemateriaal gedurende een periode van drie jaar kunnen worden voldaan. Deze beurs wordt aangeduid als het “Rotterdam Talent Scholarship” of “ROTAS”.
   • De ontwikkeling en uitvoering van gastcolleges binnen het hoger onderwijs.
   • Het bemiddelen bij de invulling van relevante nevenactiviteiten, zoals vrijwililgerswerk of stages van ROTAS en EUC studenten.

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen beheerd worden door de bestuurders van de Stichting. Het bestuur bestaat uit een Voorzitter en een Penningmeester en twee additionele bestuursleden.

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden te betalen.

De fondsen van de Stichting worden gevormd door de bijdrage van Stichting De Verre Bergen.

Activiteitenkalender

De Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten richt zich op de volgende activiteiten gedurende het jaar:

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden te betalen.

De fondsen van de Stichting worden gevormd door de bijdrage van Stichting De Verre Bergen.

   1. Voorlichting over het programma aan middelbare scholen in Rotterdam
   1. Selectie van scholarshipkandidaten gedurende een schooljaar
   1. Bijeenkomsten met geselecteerde kandidaten, bestaande uit sociale evenementen, evaluatiesessies en ambassadeursschap voor het scholarship programma (vijf tot zeven keer per jaar)
   1. Bestuursvergaderingen (drie keer per jaar)
   1. Opmaken en aanleveren van kwartaalcijfers en jaarverslag

Lees hier ROTAS Staat van Baten en Lasten 2016
Lees hier ROTAS Staat van baten en lasten 2015
Lees hier ROTAS Staat van baten en lasten 2014