“Basisschool-, vmbo- en havo-leerlingen op Zuid krijgen het in de vorm van een eigen mentor, een student van Hogeschool Rotterdam”

Over dit idee

Één-op-één aandacht. Wie wil dat nou niet? Basisschool- en vmbo- en havo-leerlingen op Zuid krijgen het in de vorm van een eigen mentor, een student van Hogeschool Rotterdam. En het mooie is: het mes snijdt aan alle kanten. De leerlingen krijgt aandacht en begeleiding, de studenten een leerzame ervaring in tutoring en mentoring die aansluit op de vaardigheden die zij later in hun beroep nodig hebben.

Het programma Mentoren op Zuid heeft de Nationale Onderwijsprijs 2013-2015 gewonnen. Daarmee mag Mentoren op Zuid zich het meest innovatieve onderwijsprogramma van de afgelopen twee jaar in het voortgezet onderwijs noemen. Voor meer informatie, zie het nieuwsbericht.

Wat en waarom

Bijna alle kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben behoefte aan één-op-één aandacht en ondersteuning bij school- en huiswerk. Niet allemaal krijgen ze die hulp van hun ouders. Bijvoorbeeld omdat die niet voldoende Nederlands spreken of omdat de thuissituatie lastig is. In Mentoren op Zuid worden leerlingen gekoppeld aan een tweede- of derdejaars student die eens per week een uur langs komt: hun mentor. De mentoring vindt plaats op school bij de leerling en de gehele klas doet mee aan het programma. Door samen te werken aan schoolwerk creëren mentor en leerling een basis van waaruit een relatie wordt opgebouwd om ook andere thema’s te adresseren, zoals gedrag, motivatie en oriëntatie op de toekomst. Het programma probeert leerlingen te koppelen aan een mentor die het beste aansluit bij zijn of haar wensen en behoeften. Qua persoonlijkheid, achtergrond en vaardigheden.

Mentoring en Tutoring

Voordat de studenten aan de slag gaan met hun mentorleerling, krijgen ze een aantal trainingen op het gebied van mentoring en tutoring, feedback geven en gesprekstechnieken. Met de groep studenten komt ook altijd een docent mee van de Hogeschool op wie ze kunnen terugvallen en die een vinger aan de pols houdt. De studenten houden nauw contact met de docenten van de scholen. En via intervisie leren de studenten direct van hun ervaringen.

Voortgang

In schooljaar 2013-2014 draaide de hogeschool een pilot op RVC De Hef. Leerlingen, docenten en studenten waren enthousiast, waarna het programma is uitgebreid. In het schooljaar 2014-2015 zijn er ongeveer 400 studentmentoren gekoppeld aan leerlingen van drie Rotterdamse scholen. Voor het schooljaar 2015-2016 zullen er ruim 500 leerlingen deelnemen. De scholen die het komende schooljaar deelnemen zijn RVC De Hef, LMC Veenoord, LMC Zuiderpark, Calvijn Maarten Luther, Calvijn Juliana, Calvijn Vreewijk en diverse po scholen.

Onderzoek

Op basis van onderzoek naar eerdere mentorprogramma’s in binnen en buitenland verwachten wij dat Mentoren op Zuid een aantal effecten zal hebben op de leerlingen:

  • Betere schoolprestaties
  • Beter beroepsperspectief in relatie tot schoolkeuze
  • Vergrote sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfvertrouwen, motivatie, zelfregulering)

Ook verwachten we dat de studentmentor vaardigheden en ervaring opdoet.

  • Het ontwikkelen van competenties die belangrijk zijn in hun latere beroepspraktijk (begeleiding, coaching, reflectie)
  • Ervaring opdoen en kennis maken met de complexiteit van Zuid als werkomgeving, zodat studenten later eerder geneigd zijn om voor een baan op zuid of een vergelijkbare omgeving te kiezen.
  • Om erachter te komen of dit effect er daadwerkelijk is en, zo ja, hoe we dat effect kunnen versterken, voert onderzoeksbureau Panteia een procesevaluatie en een effectstudie uit. De eerste procesevaluatie is afgerond in 2014-2015 en zal worden doorgezet in 2015-2016. Ook start in het komende schooljaar de eerste effectmeting. De samenvatting van de uitkomsten worden in oktober bekend gemaakt via een factsheet.
Partijen