Jeugdpadenonderzoek

Over dit idee

Stichting De Verre Bergen heeft een website laten ontwikkelen die de onderwijsloopbanen van álle Rotterdamse jongeren weergeeft. Het betreft jongeren die vanaf 2007 zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs.

Hier vindt u de link naar de site: http://www.jeugdpaden.nl/index

De grafieken op de site tonen het verloop van schoolcarrières, de aansluiting op de arbeidsmarkt en laten zien welke kinderen mogelijk kwetsbaar zijn voor onder andere criminaliteit. Een vergelijking met Amsterdam en Den Haag wordt zo mogelijk gemaakt. Ieder jaar worden de gegevens van het voorgaande schooljaar toegevoegd aan het onderzoek. Zo vindt een jaarlijkse uitbreiding van cohorten plaats. De website is nog in ontwikkeling!

VOOR WIE

Deze website is voor iedereen beschikbaar die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van jongeren in het onderwijs – jeugdprofessionals, politici, wetenschappers en beleidsmakers. Stichting De Verre Bergen is de initiatiefnemer van dit project en streeft naar brede verspreiding van onderzoeksresultaten. Deze site is het resultaat van een samenwerkingsverband van deze stichting, het Verwey Jonker Instituut, YPOS en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

GEBRUIK DATA

Het staat u vrij de data naar eigen inzicht te interpreteren en te gebruiken. U dient echter rekening te houden met het volgende:

  1. De site is nog in ontwikkeling. Enige voorzichtigheid met bewerking van de data is gewenst.
  2. De cohorten hebben betrekking op jongeren die woonachtig zijn in Rotterdam en niet de jongeren die in Rotterdam naar school gaan.
  3. De cohorten worden door de jaren heen kleiner, bijvoorbeeld doordat enkele jongeren verhuizen naar een andere gemeente.

COMMENTAAR

Indien u suggesties ter verbetering hebt kunt u het formulier invullen dat op de site staat. Indien u de gegevens wenst te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en / of publicaties en u wilt meer informatie over de gegevens, dan kunt u dezelfde link gebruiken. Mocht u een dringende vraag hebben, dan kunt u contact opnemen met Stichting De Verre Bergen.