Rotterdamse kleuters aan de basisschool laten beginnen zonder (taal)achterstand

Over dit idee
Foto: Eva Flendrie

Foto: Eva Flendrie

Rotterdamse kleuters aan de basisschool laten beginnen zonder (taal)achterstand. Dat is het doel van Stichting Het Peutercollege. Om dat te bereiken biedt Het Peutercollege een intensief voorschools programma aan. Peuters vanaf 2 jaar komen vijf ochtenden in de week, vanaf 3 jaar komen de kinderen negen dagdelen in de week.

Wat en waarom

Kinderen die zonder taalachterstand aan het onderwijs beginnen, hebben meer kans op een betere schoolcarrière, diploma’s en uiteindelijk goed betaald werk. Aan de andere kant lopen ze minder risico’s op sociale, psychische en gezondheidsproblemen. Die kans zouden alle kinderen moeten krijgen, vond basisschoollerares Lativa El Ouali. Vanuit dat idee startte zij in 2012 Het Peutercollege.

Foto: Eva Flendrie

Foto: Eva Flendrie

Samen met het gezin

De ontwikkeling van kinderen gaat ook thuis door. Daarom betrekt Het Peutercollege het gezin nauw bij de ontwikkeling van hun peuter. Alle ouders of opvoeders draaien minstens één keer per maand mee op de groep. Er wordt aan het begin en het einde van de dag even met elkaar gesproken en de leidsters van de peuterspeelzaal gaan geregeld op huisbezoek. Ook in de vakantie gaat Het Peutercollege gewoon door, want als de (taal)ontwikkeling bij de doelgroep gedurende een langere periode stopt, is er al gauw sprake van achteruitgang.

Meer begeleiding

Op de groepen van Het Peutercollege is meer begeleiding dan bij een reguliere peuterspeelzaal. Ook is een deel van de leidsters hbo-opgeleid. Het Peutercollege maakt actief deel uit van de wijk waar de speelzaal is gevestigd. De kinderen trekken er geregeld op uit en organisaties en bedrijven uit de omgeving komen op bezoek om de kinderen iets te vertellen over hun beroep, zoals de politieagent, de bakker of de wijkverpleegster.

> Lees hier meer over Het Peutercollege

Onderzoek
Foto: Eva Flendrie

Foto: Eva Flendrie

Het Verwey-Jonker Instituut doet in totaal vijf jaar onderzoek naar de effecten van Het Peutercollege. De peuters die aan het programma beginnen, worden tot en met groep twee van de basisschool gevolgd. In 2014 is het eerste onderzoek onderzoek met de eerste groep peuters begonnen en in 2015 startte de tweede groep. Ook het gezin doet aan het onderzoek mee. Er wordt vergeleken met een controlegroep. Een dergelijk uitgebreid onderzoek naar de effecten van zo’n intensief voorschools programma is niet eerder uitgevoerd in Nederland.


Voorkant onderzoeksrapport SHPC

Dit onderzoek dat bestaat uit een procesevaluatie is onderdeel van meerdere onderzoeken naar Stichting Het Peutercollege. Er komen nog een procesevaluatie en enkele publicaties over de effecten. Deze onderzoeken zullen een reeks gaan vormen die hopelijk kennis gaan verschaffen rondom vroege en voorschoolse educatie.

Partijen

Stichting Het Peutercollege wordt gefinancierd door Stichting De Verre Bergen.

Het Verwey-Jonker Instituut, onderzoekt de langetermijnresultaten van Het Peutercollege.