Challenge010 brengt Rotterdamse jongeren van 12 tot 16 jaar in contact met sport in clubverband

Over dit idee

NOORDKOFF_kijk31_l

Challenge 010 is een initiatief van Rotterdam Sportsupport. Challenge010 brengt Rotterdamse jongeren van 12 tot 16 jaar in contact met sport in clubverband. Als ze meedoen aan een schoolteam worden ze daarmee meteen lid van een vereniging. De schoolteams doen mee in een onderlinge competitie in een van vier Rotterdamse regio’s. Ze krijgen wekelijks training van sportieve rolmodellen; hun eigen sportleraren zijn de teamcoaches. In het schooljaar 2016-2017 kozen ruim 800 Rotterdamse middelbare scholieren van 28 middelbare scholen voor een van de vier sporten van Challenge010: zaalvoetbal, baseball, basketbal en dansen. Voor het schooljaar 2017-2018 starten in september de try-outs voor het nieuwe seizoen waarna in oktober de competitie start.

Bekijk hier het informatiefilmpje over het programma Challenge010.

Wat en waarom

NOORDKOFF_kijk38_l

Het programma van Challenge010 is vergelijkbaar met de highschoolcompetities uit de VS. Het doel is om meer jongeren structureel te laten sporten. Door te sporten zetten ze niet alleen hun spieren aan het werk, ze ontwikkelen zich ook op mentaal en sociaal gebied. Ze leren samenwerken, op tijd komen, gedisciplineerd trainen en respect tonen. Jongeren mogen alleen meedoen als ze zich op school en bij het sporten goed gedragen en als hun schoolprestaties voldoende zijn.

Gezamenlijke uitdaging

Lidmaatschap van een sportvereniging is voor veel Rotterdamse jongeren niet vanzelfsprekend. Te ver weg, te duur, te onbekend, onhandige trainingstijden. Bovendien is het moeilijk om de discipline vast te houden die hoort bij sportbeoefening. Challenge010 maakt dat allemaal gemakkelijker. Jongeren werken direct na schooltijd aan een gezamenlijke uitdaging: het beste uit zichzelf en het schoolteam halen. Met vrienden en vriendinnen die ze al kennen, in het tenue van hun eigen school.

Jeugdsportfonds

Deelnemers worden automatisch lid van een sportvereniging. Ze tekenen een contract en betalen maar 65 euro contributie. Jongeren voor wie de eigen bijdrage toch nog te hoog is, kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds van de gemeente Rotterdam. Als jongeren eenmaal lid zijn van een vereniging, is de kans groot dat ze de sport blijven beoefenen, ook als ze van school af zijn.

Rolmodel

Sportprestaties worden beter als je je kunt optrekken aan een sterspeler. Iemand tegen wie je opkijkt en die tips en trucs met je deelt: een rolmodel. Bij alle sporten – zaalvoetbal, boksen, basketbal en streetdance – hoort dan ook een topsporter of topdanser die de competities van Challenge010 organiseert. Deze combinatiefunctionaris komt geregeld bij de scholen over de vloer en vormt de brug tussen school en vereniging.

Lees meer op de website van Challenge010.

Onderzoek

NOORDKOFF_kijk36_l

Challenge010 brengt jongeren direct in contact met sportverenigingen, waardoor ze vaker en meer geregeld sporten. En als meer jongeren structureel sporten, heeft dat positieve gevolgen voor gedrag en schoolprestaties, is de verwachting. Ook op de algemene gezondheid van de Rotterdamse jeugd kan het project invloed hebben.. De onderzoekers van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap USBO van de Universiteit Utrecht bekeken in de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 vooral wat de factoren waren die ervoor zorgen dat het programma werkt: denk aan schoolomgeving, de betrokkenheid van de vakleerkracht, de inzet van de combinatiefunctionaris of het sporten met vrienden. Op basis van de uitkomsten is het programma aangepast en worden nieuwe onderzoekvragen voor een grootschalig effectonderzoek geformuleerd.

Het volgende onderzoek laat de opbrengst zien van het eerste jaar Challenge010. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan uitgebreid in op de eerste resultaten, geven een overzicht van de werkzame mechanismen en laten zien waar ruimte is voor verbetering.

Nederlandse samenvatting rapport Challenge010

English version summery Challenge010

Onderzoeksrapport Challenge010

Partijen

Partijen

Scholen, sportverenigingen en de gemeente Rotterdam werken samen om Challenge010 een succes te maken. Scholen zorgen voor de trainingsaccommodatie, het schooltenue en een teamcoach in de persoon van de sportdocent. Verenigingen stellen trainers beschikbaar, zorgen voor spelerspassen en betrekken de jongeren bij het verenigingsleven. De coördinatie is in handen van Rotterdam Sportsupport

Challenge010 wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen.

Sportpartners zijn:

  • Zaalvoetbal TPP, Leonidas, Xerxes
  • Basketbal: RZ, Divine, Rotterdam Basketbal
  • Dans: SKVR
  • Boksen: Silent Dragon, Team Furious, Leon’s Gym en Van ‘t Hof.

Challenge010 werkt ook samen met de KNVB en de Nederlandse Basketbal Bond.