Jongeren tussen de 18 en 27 jaar die zwaar in de knoop zitten, opnieuw een kans geven.

Over dit idee

_DSC2039De academische werkplaats is een initiatief om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die zwaar in de knoop zitten, opnieuw een kans geven. Een kans om verslavingen, criminaliteit, werkloosheid, gebrek aan opleiding, financiële en psychische problemen achter zich te laten. Om de regie weer in handen te nemen over hun eigen leven en mee te doen in de maatschappij. Dat is het Rotterdamse project De Nieuwe Kans.

De Nieuwe Kans bestaat uit een intensief dagprogramma en veel individuele begeleiding. Maar werkt dat programma echt? En waarom? Kan het nog beter? Over die vragen buigt zich het team van Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans. Zes wetenschappers volgen vijf jaar lang jongeren die meedoen aan het begeleidingsprogramma.

Wat en waarom

De Academische Werkplaats doet stevig wetenschappelijk onderzoek naar de methode van De Nieuwe Kans, naar de effecten van deze intensieve begeleiding en naar de doelgroep. Daarmee is te bewijzen of de sociale en financiële investeringen in De Nieuwe Kans vruchten afwerpen.

Bewezen effectief

Als eenmaal is aangetoond dat de methodiek werkt, kan die ook op andere plaatsen worden ingezet. Zo zorgt de wetenschap ervoor dat het programma is gebaseerd op bewezen effectiviteit. Zulke programma’s zijn er vooralsnog veel te weinig.

Wisselwerking

De Academische Werkplaats is meer dan wetenschappelijk praktijkonderzoek. De onderzoekers blijven namelijk niet op afstand, maar koppelen de resultaten direct terug aan de mensen die met het programma werken. Die passen de bevindingen toe in de dagelijkse praktijk en dat is vervolgens weer input voor de onderzoekers. Wat onderzocht wordt, is op die manier vooral in de beginfase voortdurend aan verandering onderhevig. In deze fase ligt de nadruk van de Academische Werkplaats vooral op wetenschappelijk verantwoorde verbetering van het programma. In latere fasen grijpen de wetenschappers niet of nauwelijks meer in, zodat de methode op een zuivere manier wordt onderzocht.

Initiatief

Het initiatief voor de Academische Werkplaats kwam van professor dr. Theo Doreleijers en dr. Arne Popma van het VU medisch centrum in Amsterdam, in samenspraak met voormalig directeur van Stichting De Nieuwe Kans Els Toxopeus.

Verwachtingen

Het praktijkonderzoek van de Academische Werkplaats levert resultaat op voor de samenleving én voor de jongeren en hun omgeving. Minder criminaliteit en overlast, minder schooluitval, minder werkloosheid. Beter functionerende en gezondere jongeren. Dat leidt uiteindelijk tot kostenbesparing op handhaving, rechtsgang, detentie en sociale verzekeringen. De jongeren zelf maken ook sociaal meer kans. Bijvoorbeeld op een baan, maar ook om relaties op te bouwen met anderen.

Lees meer over de opzet van het onderzoek onder het tabje Onderzoek.

Onderzoek

Het praktijkgerichte onderzoek van de Academische Werkplaats richt zich op drie fronten: het traject, het effect en als derde de gezondheid en het brein van de deelnemers.

Trajectonderzoek

Het trajectonderzoek is voornamelijk sociologisch. De werkplaats brengt in kaart hoe de jongeren bij De Nieuwe Kans terechtgekomen zijn.

_DSC2140

Wat is hun justitiële verleden, hun opleidingsgeschiedenis, hun familieachtergrond? Met welke hulpverleners hebben ze te maken gehad? Waar komen ze vandaan, wat dragen ze met zich mee?

Effectonderzoek

Het effectonderzoek brengt precies in kaart wat De Nieuwe Kans betekent voor jongvolwassenen met complexe problemen. Halen ze diploma’s, krijgen ze een baan? Laten ze nieuwe gedragspatronen zien en wat is veranderd aan de manier waarop ze met anderen omgaan? Hoe zit het met alcohol en drugs? Dit deel van het onderzoek kijkt naar de effecten van de dagbehandeling.

Brein- en gezondheidsonderzoek
De derde pijler van de Academische Werkplaats is onderzoek naar het brein en de gezondheid van de deelnemers. Is er verband tussen fysieke en psychische kenmerken, en zo ja, wat betekent dat dan voor de individuele aanpak van de problematiek?

Partijen

De belangrijkste samenwerkingspartner van de Academische Werkplaats is het project De Nieuwe Kans

Stichting De Verre Bergen financiert het project.

De andere partners van de Academische Werkplaats De Nieuwe Kans zijn:

Bij de onderzoeken werken de wetenschappers verder samen met organisaties als de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en de reclassering en het ministerie van Veiligheid en Justitie.