Jongeren tussen de 18 en 27 jaar die zwaar in de knoop zitten, opnieuw een kans geven.

Over dit idee

_DSC2039

De Nieuwe Kans is een door de gemeente gesubsidieerd maatschappelijk programma voor jonge mannen (18-27 jaar) met multiproblematiek. DNK biedt deze mannen die (dreigen te) ontsporen hulp. De Academische Werkplaats (bij De Nieuwe Kans), die zes jaar gefinancierd werd door Stichting De Verre Bergen, onderzocht dit programma.

Wat en waarom

De Academische Werkplaats leert Rotterdam meer over jonge mannen met multiproblematiek: combinaties van verschillende problemen die elkaar versterken. Het belangrijkste doel van het onderzoek was meer leren over wat werkt bij deze doelgroep. Dit gebeurde via drie onderzoekslijnen, samengevat in ‘H.E.T’. onderzoek

  1. Via hersenonderzoek bij de deelnemers.
  2. Via onderzoek naar de effectiviteit van De Nieuwe Kans en andere interventies voor deze deelnemers.
  3. Via onderzoek naar het justitie- en zorgverleden van de deelnemers.

De onderzoekers leggen momenteel de laatste hand aan hun analyses. Op 16 mei 2019 worden de onderzoeksresultaten en implicaties tijdens een Rotterdams symposium gepresenteerd in Skateland.

Met dit initiatief wil SDVB de stad meer kennis geven over het effectief omgaan met multiproblematiek. In totaal heeft de Academische Werkplaats 696 deelnemers onderzocht.

De ondersteuning van SDVB bestaat uit het financieren van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (door het VU Medisch Centrum) en het samenwerken met het VUmc en De Nieuwe Kans in de uitvoering van het onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoeksteam van de Academische Werkplaats is echt de praktijk in gegaan. Door naast De Nieuwe Kans op locatie te werken houden de onderzoekers korte lijnen_DSC2140 met zowel de deelnemers als met de medewerkers van De Nieuwe Kans. Zo beantwoorden onderzoekers ook vragen die medewerkers direct verder helpen in hun dagelijkse werkzaamheden. Hoe kan het programma bijvoorbeeld ingericht worden naar de behoeften van deelnemers met een lichtverstandelijke beperking? Welke hulpbehoeften hebben zij en hoe worden ze daar adequaat in voorzien? Gaat het beter met de deelnemers van De Nieuwe Kans nadat zij het programma hebben afgerond? Wat voor problemen hebben deze jonge mannen eigenlijk?

Veel van de deelnemers aan het onderzoek zijn blij om hun verhaal te kunnen doen aan de onderzoekers. Door hun ervaringen te delen dragen ze bij aan het oplossen van de problemen in het hulpverleningsstelsel waar zij zelf tegenaan zijn gelopen.

Partijen

De belangrijkste samenwerkingspartner van de Academische Werkplaats is het project De Nieuwe Kans

Stichting De Verre Bergen financiert het project.

De andere partners van de Academische Werkplaats De Nieuwe Kans zijn:

Bij de onderzoeken werken de wetenschappers verder samen met organisaties als de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en de reclassering en het ministerie van Veiligheid en Justitie.