Samir Azrioual

Associate

Met diplomatieke behendigheid duikt Samir in eigen stad om sociaalmaatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Samir studeerde Global History and International Relations aan de Erasmus Universiteit en rondde daarna met succes de diplomatieke Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het Clingendael Instituut af. Nu zet hij zich in om maatschappelijke initiatieven door te ontwikkelen tot structurele oplossingen voor concrete problemen in de stad.

Creativiteit als kracht

Samir zet zijn analytische blik graag in om de pijnpunten in complexe systemen boven water te halen. “Je kunt een probleem pas aanpakken als je het in een bredere context durft te zien.” Om die reden duikt Samir graag vanuit onconventionele hoeken in hedendaagse sociale vraagstukken. “Een creatieve insteek is cruciaal om nieuwe kansen te verkennen. Maar het succes daarvan is altijd afhankelijk van gezamenlijke betrokkenheid.” Met dit in zijn achterhoofd gaat Samir graag met iedereen het gesprek aan over de stad.

Als een vis in de haven

Dat Samir in Rotterdam wel goed zit lijkt niet meer dan logisch: “Ik ben hier opgegroeid en ik ken het oprechte en veerkrachtige karakter van de stad. Daarom vind ik het belangrijk dat mensen hier genoeg kansen krijgen om zelf invulling te geven aan hun toekomst.”

In zijn vrije tijd laat Samir zich graag inspireren door film en literatuur. “Ik houd ervan als mensen even stilstaan bij het gewone dagelijkse leven en daar de bijzonderheden in verkennen.” Hij is een podcastfanaat en trekt, al luisterend, graag door de stadse natuur.

Je kunt een probleem pas aanpakken als je het in een bredere context durft te zien