Petra Verspui

Directeur Ontwikkeling

Petra woont en werkt sinds 2000 Rotterdam, de stad waar het beter gaat dan ooit maar die nooit af is, en waar er geen aanleiding is om tevreden achterover te leunen.

Voldongen feiten creëren

Haar motto: “Als je de werkelijkheid wilt veranderen, moet je voldongen feiten creëren.” Volgens Petra verzanden goede ideeën in er veel over praten en mooie plannen maken. “Maar echt iets doen waar je niet omheen kunt, daarmee creëer je verandering.”

Bijdragen aan de stad Rotterdam 

Na ruim 17 jaar met veel plezier bij de gemeente Rotterdam te hebben gewerkt wilde Petra graag verder in deze stad maar vanuit een ander perspectief. “Dat ik bij Stichting De Verre Bergen mag werken is een mooie kans om alle ervaring die ik heb nog concreter in te zetten voor de stad die mijn hart gestolen heeft, en waar nog zoveel te doen is. In een compacte organisatie met fijne en kundige collega’s kun je veel betekenen voor Rotterdammers. De combinatie van grote betrokkenheid bij de uitvoering van programma’s en het meten van de effectiviteit betekent dat we weten waar we het meest kunnen bijdragen en dat ook doen!”

Stenen als middel

Petra’s primaire verantwoordelijkheid is de ontwikkeling en beheer van het vastgoed van Stichting De Verre Bergen. “Stenen zijn slechts een middel. Cruciaal is dat de inhoudelijke programma’s optimaal kunnen functioneren en het gebouw waarin dat gebeurt moet hierbij zodanig passen dat het hieraan optimaal bijdraagt.”

Rotterdam nog beter maken, wat is er mooier dan daaraan een bijdrage te leveren!