Bas Woudstra

Programma manager

Hij had een internationale carrière kunnen nastreven. In India blijven hangen bijvoorbeeld, waar hij was voor zijn master Law & Economics, of in Bologna of Hamburg waar hij ook was voor die studie. Maar Bas Woudstra koos voor Rotterdam. “Ik heb nu eenmaal een heel groot hart voor Rotterdam.”

Rotterdammer Bas, dus. Hij ging hier naar de middelbare school en deed twee bachelors aan de Erasmus Universiteit, Economie en Nederlands Recht en een master in Finance. “Mijn tweede master was een mooie combinatie van die onderwerpen: Ik was benieuwd naar het effect van wetten en hervormingen. Wat zijn de economische gevolgen van juridische interventies? Met eenzelfde zakelijke blik kijk ik nu bij De Verre Bergen naar maatschappelijke interventies en de sociale gevolgen daarvan.”

Naast zijn studies heeft Bas zich ingezet voor de belangen van zijn medestudenten , onder meer als lid van de faculteitsraad en als bestuurslid van zijn studievereniging. “Een betere maatschappij begint nu eenmaal bij jezelf en je omgeving. Dat is voor mij ook het inspirerende van het werken bij de Verre Bergen: de empowerment van lokale initiatieven van Rotterdammers, voor Rotterdammers.”

In zijn vrije tijd voetbalt Bas bij zijn oude studentenvoetbalvereniging en loopt hij hard. Verder gaat hij graag naar concerten en festivals.

EEN BETERE MAATSCHAPPIJ BEGINT BIJ JEZELF EN JE OMGEVING