De rol van onderzoek

Het wiel niet opnieuw uitvinden, plannen tussentijds verbeteren en vervolgens de kennis verspreiden. Zo is de drieledige rol van onderzoek bij Stichting De Verre Bergen samen te vatten. Onderzoek bij Stichting De Verre Bergen besteden we uit aan wetenschappelijke instituten en is altijd:

-onafhankelijk

-gericht op de praktijk

-meerjarig (3 tot 6 jaar).

Onderzoek bij aanvang

Initiatieven komen zelden uit de lucht vallen. Ze zijn geïnspireerd op wat elders gebeurt of zijn een vertaling vanuit een andere situatie. Stichting De Verre Bergen gaat daarom bij aanvang altijd op zoek naar wat al onderzocht is. We doen literatuuronderzoek (of laten dat doen) naar succesfactoren en betrekken externe deskundigen bij de ontwikkeling van een plan. Zo voorkomen we beginnersfouten en vergroten we de kans op succes.

Onderzoek tijdens projecten

We willen altijd graag weten óf iets werkt en waarom dan wel (of niet). Het onderzoek is praktijkgericht en we wachten niet tot een project afgerond is. Als iets niet goed gaat en we kunnen uit het onderzoek afleiden waardoor dat beïnvloed wordt, dan passen we onze werkwijze direct aan. Tussentijdse verslagen en factsheets geven ook anderen de kans hun voordeel te doen met dit voortschrijdend inzicht.

De rol van onderzoek na afloop

Initiatieven van Stichting De Verre Bergen zijn innovatief en hebben impact op Rotterdam en haar bewoners. Die impact komt onder andere naar voren via de onderzoeksresultaten. Die laten de opbrengsten zien en tonen hoe die zich verhouden tot de investering. Ze vertellen wat de best werkbare mechanismen zijn en wat daarvoor nodig is.

Richting geven

Onderzoek geeft richting, maar is niet doorslaggevend. We wéten dat innovatie begint bij passie en willen niet alles dichttimmeren. Nieuwe ideeën bloeien als je ruimte geeft aan intuïtie. Tegelijkertijd zien we veel impliciete kennis bij mensen uit de praktijk. Het is ongelofelijk waardevol om die kennis expliciet te maken, zodat ook deze kennis gedeeld kan worden.

Eigen onderzoek

Los van onderzoek dat samenhangt met de initiatieven, doen we ook zelf onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in de stad. Of we laten dat doen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de complete onderwijsloopbaan van Rotterdamse kinderen en jongeren, van voorschool via basisschool en middelbare school naar vervolgonderwijs. Dit soort onderzoek helpt ons om ideeën beter te begeleiden.