Verkenning Academische Werkplaats Rotterdamse Risicojeugd van start

Rotterdam telt zo’n 7.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een risico vormen voor zichzelf en/of de samenleving. De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans doet sinds vier jaar wetenschappelijk onderzoek naar deze groep ‘multiprobleem jongvolwassenen’. Hoewel de uiteindelijke onderzoeksresultaten pas in 2017 worden verwacht, is nu al duidelijk dat er een noodzaak is voor een meeromvattend en langduriger plan dat zich niet alleen richt op het onderzoeken en effectief behandelen van multiprobleem jongvolwassenen, maar ook op vroeger interveniëren bij het hele spectrum van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een risicovol ontwikkelings- en functioneringsprofiel: de zogenoemde ‘risicojeugd’.

In samenwerking met de Academische Werkplaats bij de Nieuwe Kans en het VUmc is Stichting De Verre Bergen daarom gestart met de verkenning voor een Academische Werkplaats Risicojeugd Rotterdam (AW-RR). In 2016-2017 wordt er op basis van kennis vanuit onderzoek, praktijk en beleid geschreven aan een tienjarenplan voor deze nieuw op te richten Academische Werkplaats. AW-RR streeft naar de verbetering van interventies voor zeer jonge kinderen tot en met jongvolwassenen (0 tot 27 jaar). Binnen AW-RR worden interventies (door)ontwikkeld en tegelijkertijd wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van deze interventies. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de Rotterdamse risicojeugd uitvoerig in kaart gebracht. Voor elke leeftijdsfase wordt een interventie (door) ontwikkeld en geëvalueerd waarin tijdige signalering en het effectief bereiken en in zorg houden van de risicojeugd en hun gezinnen, de speerpunten zijn. De interventies maken gebruik van matched care en innovatieve methoden. AW-RR werkt nauw samen met bestaande interventies, de Gemeente Rotterdam en Rotterdamse onderwijs- en zorginstellingen. In 2017 wordt besloten over de realisatie van het tienjarenplan.

In het kader van deze verkenning voor een Academische Werkplaats Risicojeugd Rotterdam, organiseert Stichting De Verre Bergen op 29 november 2016 flitsafspraken rondom het thema ‘risicojeugd’. Meer informatie over de flitsafspraken vindt u via de pagina ‘uw idee’.