1 juli start het programma Moeders van Rotterdam

Op 1 juli start het jongste programma van De Verre Bergen, “Moeders van Rotterdam”. Het programma richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft als doel de kansen op een gezonde zwangerschap, een veilige hechtingsperiode en een goede start voor het kind te vergroten. Het programma wordt uitgevoerd door Bureau Frontlijn, een uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Rotterdam. De moeders worden begeleid door teams bestaande uit een combinatie van professionals en studenten. Het programma zal worden onderzocht door de afdeling verloskunde en prenatale geneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum.

In het programma worden in de periode 2015-2021 in totaal 600 vrouwen intensief begeleid. Het gaat specifiek om vrouwen die worden aangemeld wanneer zij maximaal 36 weken zwanger zijn die zeer kwetsbaar zijn. Het gaat bij deze vrouwen altijd om een combinatie van medische en niet-medische risico’s die elkaar versterken, waardoor deskundigen spreken van ‘zeer kwetsbaar’. Deze groep is daarnaast ‘zorgmijdend’ en valt daarom op dit moment vaak buiten de bestaande zorgpaden. De vrouwen worden gedurende een periode van drie jaar ondersteund.

Op 1 juli start het programma, het onderzoek start op 1 september. In de komende weken zal er meer informatie beschikbaar komen over het programma op deze website. Ook zal een informatieve factsheet over het programma en de opzet van het onderzoek worden gepubliceerd.