Selectie foto’s van De Kracht van Rotterdam bekend

De Kracht van Rotterdam is een jaarlijks terugkerende fotografiewedstrijd waarin Rotterdam centraal staat. Twaalf jonge fotografen worden op pad gestuurd met de opdracht een bepaalde wijk vast te leggen, op vier verschillende tijdstippen. De jury kiest uit iedere serie één foto, waarmee een beeld van Rotterdam in twaalf foto’s ontstaat. Dit jaar werd de Kracht van Rotterdam al voor de vierde keer georganiseerd, en inmiddels heeft de jury twaalf foto’s gekozen. Op www.dekrachtvanrotterdam.nl zijn de volledige series van de twaalf fotografen te zien en is meer informatie over de fotografen te vinden. De winnaar is nog niet bekend, maar zal onthuld worden op de opening van de Kracht van Rotterdam op 4 december in Annabel. Vanaf dat moment zijn de twaalf foto’s ook op verschillende plekken in Rotterdam te bewonderen. Nieuw dit jaar is de publieksprijs die in samenwerking met onder andere het AD, Sunweb, Poppodium Annabel en Bram Ladage wordt georganiseerd. Stemmen voor de publieksprijs kan vanaf 18 november.

Akkoord voor bouw Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen

Kunstcollectie Rotterdam veiliggesteld in uniek publiek toegankelijk depot

De Rotterdamse gemeenteraad gaat akkoord met de bouw van het Collectiegebouw in het Museumpark. Daartoe heeft de raad het bestemmingsplan ‘Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen’ vastgesteld. Initiatiefnemers Museum Boijmans Van Beuningen, het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam en Stichting De Verre Bergen zijn verheugd over dit besluit. Rotterdam krijgt de primeur van een publiek toegankelijk depotgebouw. Het ontwerp van dit nieuwe architectonische icoon is van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Het Collectiegebouw opent naar verwachting eind 2018.

Uniek concept
Het Collectiegebouw is het eerste depotgebouw waarin de kunstverzameling van de stad Rotterdam geheel publiek toegankelijk is. Bezoekers zien in het Collectiegebouw hoe achter de schermen met kunst gewerkt wordt, van restauraties tot transporten. Uniek is de publiek-private samenwerking die bestaat uit de verhuur van depotruimtes aan particuliere verzamelaars. Zij kunnen tegen betaling gebruik maken van de expertise van Museum Boijmans Van Beuningen voor het beheer van hun collectie. Publiek krijgt de kans om deze particuliere verzamelingen te zien.

Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans Van Beuningen: “Wij bedanken iedereen voor zijn betrokkenheid en inzet in dit proces. Niet alleen de raadsleden, het College van B&W, de ambassadeurs, steunbetuigers en ons eigen team, maar ook de architect en anderen die ons scherp hielden en hielpen bij het maken van keuzes. Door de feedback en meningen van velen is het Collectiegebouw geworden tot dit unieke concept.”

Wethouder Adriaan Visser (o.a. binnenstad): “Rotterdam krijgt met het Collectiegebouw een nieuw icoon waar de stad van gaat profiteren. De komst van het Collectiegebouw zal het culturele cluster in het Museumpark versterken en draagt bovendien bij aan een levendige binnenstad, belangrijk voor het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden en investeerders. En minstens even belangrijk: de gemeentelijke kunstcollectie, de collectie van alle Rotterdammers, is veiliggesteld en publiek toegankelijk. Ik zie uit naar de opening!”

Roelof Prins, directeur Stichting De Verre Bergen: “We zijn zeer verheugd met het besluit van de gemeenteraad en zien uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen en de gemeente Rotterdam.”

Planning en bouw
De komende maanden houdt de projectorganisatie (Museum Boijmans Van Beuningen, gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen) zich bezig met het selecteren van een aannemer. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2016. Na de bouwperiode volgt het verhuizen van de ongeveer 75.000 kunstwerken die nu nog in depots liggen opgeslagen. Naar verwachting opent het Collectiegebouw eind 2018 de deuren voor bezoekers. Gedurende dit hele traject blijft de projectorganisatie omwonenden en belanghebbenden op een zorgvuldige manier informeren en ruimte bieden voor vragen uit de omgeving

 

Inspiratievolle week: n’COR in Salzburg

De nieuwe deelnemers van n’COR; Immanuel Spoor, Sophie Bargmann, Sanne Donders, Kenneth Asporaat en Rasheida Adrianus zijn kort geleden vol inspiratie teruggekomen van hun reis naar Salzburg. Zij namen deel aan het Young Cultural Innovators Forum. Dit seminar, dat het startpunt van het n’COR programma vormt, bracht ook dit jaar weer enthousiaste culturele vernieuwers bij elkaar uit onder andere Zuid-Afrika, Japan, Griekenland, Argentinië en Cambodja.

De workshops op het gebied van leiderschap, vernieuwende businessmodellen en de rol van cultuur in de ontwikkeling van een stad hebben de deelnemers nu al van veel inspiratie voorzien die zij meenemen in het creëren van hun plan. Dit plan brengen ze tot uitvoering tijdens de culturele manifestatie “Rotterdam viert de Stad”, in samenwerking met Rotterdam Festivals. Meer over deze manifestatie lees je hier.

Direct na Salzburg organiseerde Rotterdam Festivals op 26 oktober een ontmoeting tussen de nieuwe generatie culturele ondernemers en makers en de zogenaamde ‘gevestigde orde’ in het culturele veld.

Open Rotterdam ging met onze n’COR deelnemer Kenneth Asporaat op pad om verslag te maken van deze zogenaamde ‘Cultuur-tinder’, wat resulteerde in een filmpje waarin de n’COR groep wordt voorgesteld:

 

 

Update programma n’COR: Lancering Rotterdam CANVAS en nieuwe deelnemers

Groepsfoto CANVAS

12 oktober lanceerden de deelnemers van n’COR 2014-2015 het resultaat van een jaar lang samenwerken: Rotterdam CANVAS. Rotterdam CANVAS is een prijsvraag waarbij jonge Rotterdammers, tot 35 jaar, uitgedaagd worden een werk te ontwerpen dat wordt tentoongesteld in de fysieke ruimte. Het winnende ontwerp wordt gerealiseerd op een prominente plek in Rotterdam. De deelnemers van de eerste lichting n’COR – Thijs, Tjeerd, Mahasin, Ashley en  Leal – vormen de jury en kiezen drie ontwerpen die voldoen aan de criteria die zij belangrijk vinden. Deze drie ontwerpen worden verder uitgewerkt en uiteindelijk wordt hier één winnaar uitgekozen. Meer informatie over de wedstrijd vind je op www.rotterdamcanvas.nl.

Naast de lancering van Rotterdam CANVAS zijn er nog meer ontwikkelingen binnen het programma n’COR: met behulp van diverse sleutelfiguren uit de Rotterdamse culturele sector zijn er vijf nieuwe deelnemers geselecteerd voor het tweede jaar van n’COR. Dit zijn Immanuel Spoor, Sophie Bargmann, Sanne Donders, Kenneth Asporaat en Rasheida Adrianus. Deze vijf jonge ondernemers vertrekken op zaterdag 16 oktober naar Salzburg om daar deel te nemen aan het Young Cultural Innovators Forum. Na terugkomst krijgen ze, samen met de deelnemers uit de eerste lichting, training en coaching om hun ondernemersvaardigheden te versterken. Daarnaast zullen ook zij aan het werk gaan met een project voor de stad. Het project wordt dit jaar uitgevoerd in samenwerking met Rotterdam Festivals en vindt plaats binnen de manifestatie ‘Rotterdam Viert de Stad’ in 2016.

Nieuw dit jaar is de samenwerking met de Young Advisory Group (YAG) die een business scan heeft uitgevoerd bij alle ondernemers om zo een beter beeld te krijgen van hun behoeftes en de opbrengsten van n’COR. Meer informatie over de deelnemers vind je op onze pagina over het programma n’COR.

1 juli start het programma Moeders van Rotterdam

Op 1 juli start het jongste programma van De Verre Bergen, “Moeders van Rotterdam”. Het programma richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft als doel de kansen op een gezonde zwangerschap, een veilige hechtingsperiode en een goede start voor het kind te vergroten. Het programma wordt uitgevoerd door Bureau Frontlijn, een uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Rotterdam. De moeders worden begeleid door teams bestaande uit een combinatie van professionals en studenten. Het programma zal worden onderzocht door de afdeling verloskunde en prenatale geneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum.

In het programma worden in de periode 2015-2021 in totaal 600 vrouwen intensief begeleid. Het gaat specifiek om vrouwen die worden aangemeld wanneer zij maximaal 36 weken zwanger zijn die zeer kwetsbaar zijn. Het gaat bij deze vrouwen altijd om een combinatie van medische en niet-medische risico’s die elkaar versterken, waardoor deskundigen spreken van ‘zeer kwetsbaar’. Deze groep is daarnaast ‘zorgmijdend’ en valt daarom op dit moment vaak buiten de bestaande zorgpaden. De vrouwen worden gedurende een periode van drie jaar ondersteund.

Op 1 juli start het programma, het onderzoek start op 1 september. In de komende weken zal er meer informatie beschikbaar komen over het programma op deze website. Ook zal een informatieve factsheet over het programma en de opzet van het onderzoek worden gepubliceerd.

College kiest voor Collectiegebouw

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam stemt in met het definitief ontwerp voor het Collectiegebouw, de wijziging van het bestemmingsplan en het benodigde krediet. Om daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen, moet de Rotterdamse gemeenteraad nog instemmen met de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan en instemmen met het verstrekken van het krediet.

Museum Boijmans Van Beuningen, de gemeente Rotterdam en onze Stichting zetten een grote stap voorwaarts. In het Collectiegebouw is de kunstcollectie van de gemeente toegankelijk voor publiek. Museum Boijmans Van Beuningen beheert deze collectie in het Collectiegebouw op een eigentijdse manier. Ook biedt het gebouw ruimte aan private verzamelaars om hun kunstcollectie te exposeren, te restaureren en te bewaren. Met dit nieuwe concept wordt een jarenlang bestaand probleem van een te kleine en sterk verouderde depotruimte omgedraaid tot een innovatie op het gebied van collectiebeheer. Rotterdam loopt hiermee voorop in de mondiale museumwereld en in de ontwikkeling van nieuwe vormen van mecenaat. Museum Boijmans Van Beuningen heeft vanouds een sterke band met particuliere verzamelaars. Met het Collectiegebouw speelt Boijmans in op de wens van privéverzamelaars om hun kunstcollectie op een professionele manier op te slaan en te beheren, zonder dat het in afgesloten depots verdwijnt. Kunstliefhebbers uit Rotterdam en ver daar buiten kunnen in het Collectiegebouw de kunstcollectie bekijken.

Architectonisch bijzonder ontwerp Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV heeft een architectonisch bijzonder ontwerp gemaakt. Het college ziet dit als pluspunt. Het gebouw draagt bij aan het internationale imago van Rotterdam als architectuur- en cultuurstad. Met het openstellen van de collectie en de verrijking van particuliere verzamelaars vergroot Rotterdam het culturele aanbod. Dit aanbod is nodig voor het versterken van een levendige en dynamische binnenstad en voor het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden.

Openbaar gebouw Het Collectiegebouw is een openbaar gebouw dat volledig voor het publiek toegankelijk is, met uitzondering van de ruimte voor de beveiliging, en eventueel een aantal particuliere depots. De publieksruimte strekt zich uit van de entree op straatniveau tot de bovenste verdieping.

Het gebouw kan op drie manieren worden bezocht: Iedereen kan gratis via de koffiebar op de begane grond naar het dakterras en het dakrestaurant, ook als het de rest van het gebouw gesloten is. Op de weg naar boven krijgt men uiteraard zicht op wat er met de collectie gebeurt. Bezoekers die een kijkje achter de schermen van een museum willen nemen, kunnen na het kopen van een kaartje door een groot deel van het gebouw zwerven. Tijdens deze zwerftocht kunnen ze de educatieve ruimte, het atrium, de tentoonstellingsruimten en het expertisecentrum bezoeken waar onder andere kunstobjecten worden gerestaureerd. De collectiedepots zijn door vensters te bekijken als een soort kijkdoos. Soms zijn ook de expositieruimten van particuliere verzamelaars toegankelijk. De zwerftocht eindigt op het dakterras. Bezoekers die meer willen zien, kunnen ook echt de collectiedepots in en daar opgeslagen kunstwerken bekijken. Dat gaat tegen een beperkte meerprijs in groepjes onder leiding van een gids langs tal van kunstwerken zoals installaties, oude schilderijen, moderne foto’s, robuuste beeldwerken en het teerste porselein. Door de grote omvang van de collectie zijn deze ‘guided tours’ nooit twee keer hetzelfde.

Het college is ervan overtuigd dat het Collectiegebouw in het Museumpark een belangrijke aanwinst is voor de stad en het park. Ook de andere participanten in het museumcluster zullen profiteren van deze investering.

Kwaliteitsverbetering en vergroening van de omgeving Het college hecht een groot belang aan een goede inpassing van het gebouw in het Museumpark en heeft een traject ingezet van kwaliteitsverbetering en vergroening van de omgeving. Te starten bij Het Nieuwe Instituut en straten Museumpark en Jongkindstraat. Voor deze kwaliteitsverbetering is een concept visie opgesteld door bureau Gustafson Porter. Na behandeling in de gemeenteraad zal de visie met alle betrokkenen besproken worden.

Investeringskosten De investeringskosten voor het Collectiegebouw bedragen ca. € 50 miljoen. Onze stichting betaalt € 15 miljoen in de vorm van een schenking. Museum Boijmans Van Beuningen betaalt € 35 miljoen. Voor dat laatste bedrag verstrekt de gemeente een krediet dat het museum door middel van een kostendekkende huur met rente in 40 jaar terugbetaalt aan de gemeente. Daarnaast is er voor de exploitatie door Museum Boijmans Van Beuningen een structurele gemeentelijke bijdrage van € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar uit het cultuurbudget.

Mentoren op Zuid wint de Nationale Onderwijsprijs

Op woensdag 25 maart 2015 namen de Hogeschool Rotterdam en het Rotterdams Vakcollege De Hef de Nationale Onderwijsprijs 2013-2015 in ontvangst voor het programma Mentoren op Zuid. Daarmee mag Mentoren op Zuid  zich het meest innovatieve onderwijsprogramma van de afgelopen 2 jaar in het voortgezet onderwijs noemen. Het programma was aangemeld voor de prijs door RVC De Hef, in 2013 de eerste school die voor het programma een samenwerking aanging met de Hogeschool Rotterdam.  

Leerlingen van diverse scholen op Zuid krijgen in het programma wekelijks één op één begeleiding bij huiswerk, planning, zelfvertrouwen en loopbaankeuze. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: enerzijds draagt het door de extra aandacht en begeleiding bij aan een verbetering van kansen voor PO en VO scholieren van Rotterdam Zuid, anderzijds maken studenten van de hogeschool Rotterdam op deze manier kennis met dit gevarieerde deel van Rotterdam Zuid, staan zij midden in de praktijk en leren ze planmatig iemand te coachen.

De jury van de Nationale Onderwijsprijs prees het programma onder andere vanwege de toepasbaarheid van de werkwijze op verschillende scholen en het feit dat het programma aansluit bij bredere vraagstukken in de maatschappij.

Stichting De Verre Bergen is als samenwerkingspartner trots op deze buitengewone prestatie van het programma. De komende jaren werkt SDVB dan ook graag met de scholen op Zuid en de Hogeschool Rotterdam mee aan het uitbreiden en verder uitbouwen van het programma.

De Onderwijsprijs Zuid-Holland is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan vernieuwende programma’s of projecten in het basis- en voortgezet onderwijs. In februari won Mentoren op Zuid  in de provinciale voorronde de Onderwijsprijs van Zuid-Holland.

 

lees hier meer over Mentoren op Zuid