Kinderfaculteit Pendrecht
Foto: Milan Boonstra

Kinderfaculteit in Pendrecht van start

Is het moeilijk om burgemeester te zijn? Heeft u veel vrije tijd? De ‘studenten’ van de Kinderfaculteit hadden pittige vragen voor burgemeester Aboutaleb paraat. Eerder al was hij ernstig onderhouden door de leden van de kersverse Kinderraad over wat zij graag willen leren op hun faculteit. Aboutaleb was speciaal gekomen voor de kick-off van de Kinderfaculteit in Pendrecht.

Ambitieus programma

De kick-off op 15 januari was bij het Kinderservicehotel, de buren van de Kinderfaculteit. De ruimtes in de Middelburg zelf worden momenteel verbouwd; als die klaar zijn neemt de Kinderfaculteit daar zijn intrek. Het bezoek van de burgemeester was een van vele feestelijkheden. Er waren flitscolleges die een indruk gaven van de activiteiten. Gerard Smulders, voorzitter van de stuurgroep speechte. Hij stelde onder andere Bien Hofman voor, bestuurslid van Vitaal Pendrecht. Aan deze bewonersorganisatie is het te danken dat er nu zo’n ambitieus programma staat.

Collegekaart

De officiële openingshandeling was de uitreiking van een uitvergrote collegekaart aan de burgemeester. Daarop worden per student de activiteiten aangetekend. Het volledige programma gaat natuurlijk pas vol van start als de verbouwing van de negen lokalen in mei is afgerond. De voorleesactiviteiten voor de onderbouw en de sportprogrammering zijn al wel begonnen.

Challenge010

Challenge010 van start

Eind oktober 2013 is Challenge010 in alle vier de windstreken van Rotterdam feestelijk van start gegaan. In Rotterdam-Zuid, -Noord, -Oost en -West begon de competitie met demonstraties, materclasses en de eerste wedstrijden tussen de schoolteams.

Sportspektakel

Overal werd flink uitgepakt met een show rondom iedere sport. Vooral in Rotterdam-Zuid, het grootste Challenge010-gebied, was veel spektakel. Bijvoorbeeld met een demonstratie van de Rotterdamse dansgroep Paparazzi (bekend van tv), spectaculaire dunks en virtuoze trucjes van basketbalprofs, een masterclass boksen en een demonstratie free style football door de Rotterdamse wereldster Soufiane Touzani.

Lol in sporten

Rotterdamse scholieren die meedoen aan Challenge010 zagen met eigen ogen wat er te bereiken valt in de sporten zaalvoetbal, boksen, basketbal en dans. Maar het ging vooral om de lol van het sporten, een van de doelstellingen van het project.

Startschot

Bij de kick-off waren ook alle ‘officials’ present: vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties, scholen, gemeente en sponsoren. Met hun handtekening gaven ze het officiële startschot voor Challenge010, waarmee dit jaar naar verwachting ruim 1000 jongeren bereikt worden.

Initiatievendag

Eerste initiatievendag

“Goh, hebben jullie dat ook?” “Hoe werkt dat bij jullie?” Dit waren twee veelgehoorde vragen tijdens de eerste editie van de Verre Bergen Initiatievendag. Zeventig deelnemers van de tien initiatieven die De Verre Bergen inmiddels steunt, ontmoetten elkaar op 3 december bij Uit je eigen stad, het duurzame stadslandbouwbedrijf aan het Marconiplein in Rotterdam. Het thema was Impact in 010.

Zeventig key-notesprekers

Het idee was om zeventig key-notesprekers uit te nodigen: alle genodigden zijn namelijk expert op hun eigen gebied. De herkenning over en weer was groot en al snel werd er gesproken over samenwerken en gebruikmaken van elkaars netwerk.

Wordt vervolgd

Het was ons meteen duidelijk dat deze Initiatievendag een vervolg moet krijgen. We onderzoeken nu hoe we de initiatieven kunnen ondersteunen bij hun onderlinge contact en samen inhoudelijk verder te komen. Wordt vervolgd, kortom.

Gratis busreizen

Stormloop op gratis busreizen voor Rotterdamse basisscholen

30.000 kinderen van 150 verschillende basisscholen met een gratis bus op excursie. Dat is het meest in het oog springende resultaat van Buzz010, een experiment van De Verre Bergen. Excursies maken een basisschooltijd leerzamer en leuker. Maar voor veel scholen drukken uitjes, museumbezoek of theaterbezoek alleen al door het vervoer (te) zwaar op het schoolbudget. Buzz010 biedt voor dat laatste uitkomst.

Vervoerskosten te hoog?

De Verre Bergen bedacht het experiment omdat verschillende aanbieders van excursies het aantal boekingen zagen teruglopen. Zou het aan de vervoerskosten liggen? Om dat uit te vinden, begonnen we in april 2013 project Buzz010:  gratis busvervoer voor Rotterdamse basisschoolleerlingen naar bestemmingen binnen Rotterdam, van Kralingse Bos tot Blijdorp.

We benaderden alle scholen en sinds september loopt het storm. Tot de zomervakantie van 2014 zal Buzz010 meer dan 30.000 leerlingen vervoeren naar de meest uiteenlopende bestemmingen.

Vragenlijsten

De scholen vullen als tegenprestatie voor de gratis busrit, uitgevoerd door busbedrijf Ringelberg, een uitgebreide vragenlijst in over hun excursiebeleid en de rol van vervoer daarbij. De uitkomsten worden op dit moment verder geanalyseerd en komen in de loop van 2014 ter beschikking. Vanwege het succes onderzoeken we ook of het experiment op de een of andere manier kan worden voortgezet in schooljaar 2014-2015.

Meer weten? Kijk voor meer informatie over Buzz010, (gratis busreizen voor Rotterdamse basisscholen) onder het kopje afgesloten programma’s.

Winnaarseditie 2013

De kracht van Rotterdam

Winnaar Editie 2013

Op vrijdag 19 april is de tweede editie van stadsexpositie ‘De Kracht van Rotterdam’ feestelijk geopend door burgemeester Aboutaleb in de Rotterdamse Stadsschouwburg. Anouk Griffioen is de winnares van De Krachtprijs editie 2013 en heeft op deze dag haar troffee en een bedrag van €3500,- gewonnen. Het jury commentaar luidde: “Dit is intrigrerend, echt het GroBstadt gefuhl, dit kan overal zijn, New York, Berlijn maar het is Rotterdam.” “De hele serie is fantastisch; echt Alexander, je gaat er lekker slapen, het is rustig, je zit in je eigen flatje. Echt de naoorlogse uitdijende stad.”

Vanaf heden zijn op verschillende plaatsen in de stad alle foto’s van twaalf jonge fotografen te zien. De locaties van de foto’s kun je vinden op www.dekrachtvanrotterdam.nl.

De fotografen van deze editie, geselecteerd door Carel van Hees, laten de eigenzinnigheid van Rotterdam zien. Of zoals de jury trots concludeerde: “Een poëtisch beeld van Rotterdam. Zo hebben we de stad nog niet eerder gezien”.

Deze tweede editie van De Kracht van Rotterdam laat duidelijk zien dat de stad zoveel meer heeft dan dat Rotterdam tot nu heeft getoond. Jonge Rotterdamse fotografen hebben de stad op een unieke manier vastgelegd.

Cito Eindtoets Basisonderwijs

Rotterdam haalt achterstand langzaam in

Gemiddelde Cito-score is gestegen.

De Rotterdamse basisschoolleerlingen hebben hun Cito-toets een stuk beter gemaakt dan vorig jaar.

Het Algemeen Dagblad van 25 april 2012 meldt dat de gemiddelde Cito-score ten opzichte van 2011 is gestegen. Maar uit de bekend gemaakte cijfers blijkt dat de Rotterdamse score nog wel achter blijft bij het landelijk gemiddelde.

Rotterdam gaat onderwijsachterstanden aanpakken door te investeren in extra lesuren met nadruk op taal en rekenen. Naast de extra lesuren wordt ook geïnvesteerd in de groepen nul, klassen waar taalachterstanden bij peuters worden weggewerkt.

Zwakke scholen regio

Nog evenveel zwakke scholen in regio

Er is sprake van een stagnatie.

Het aantal zwakke scholen in de regio is nagenoeg gelijk gebleven. Leraren weten de leerstof steeds minder duidelijk uit te leggen. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. In Rotterdam is het aantal zwakke scholen hetzelfde gebleven: twaalf hebben het predikaat ‘zwak’ en twee ‘zeer zwak, blijkt uit het rapport. De twee zeer zwakke scholen in Rotterdam zijn de Eloutschool en Noordereiland. In onze regio zijn er nog twee andere zeer wakke scholen, te weten de Regenboog in Schiedam-Groenoord en De Dubbeldekker in Barendrecht. In Dordrecht is het aantal zwakke scholen toegenomen van een naar drie. Landelijk is er een afname van het aantal zwakke scholen, maar dat is niet terug te zien in de cijfers van onze provincie.

Middenmoot

”Er is sprake van een stagnatie”, zegt Annette Roeters, inspecteur-generaal van de inspectie. ”De afgelopen jaren was er een duidelijk positieve ontwikkeling aan de onderkant, waardoor er nu nauwelijks nog zwakke scholen zijn. Maar daarna houdt het op. Nederland kent heel erg weinig excellerende leerlingen en scholen. Het aantal goed presterende leerlingen lijkt zelfs af te nemen de laatste jaren.” Internationaal gezien is Nederland daardoor gezakt van de top naar de middenmoot.

Onduidelijke uitleg

Scholen hebben niet altijd zicht op de kwaliteit van individuele docenten. Het aantal basisscholen waar de lesstof duidelijk wordt uitgelegd is in tien jaar tijd met 9 procent afgenomen tot 89 procent. Ook beheersen beginnende docenten de basisvaardigheden nog onvoldoende. De inspectie constateert dat er te vrijblijvend wordt omgesprongen met de budgetten voor teamscholing. Zo worden er wel algemene cursussen aangeboden, maar is er geen maatwerk voor slecht presterende leraren. Ook krijgen docenten in veel gevallen weinig feedback van andere leraren.

Initiatieven van de gemeente Rotterdam op het gebied van onderwijs

Nulgroep

Eind 2011 startten 30 basisscholen met ‘ groep 0’, waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar worden voorbereid op het basisonderwijs. Een taalachterstand moet zo worden voorkomen.

Ouderenbetrokkenheid

Het project Ouderenbetrokkenheid stimuleert ouders zich meer bezig te houden met de ontwikkeling van hun kinderen.

Taalniveau

In het nieuwe schooljaar worden de eisen aan het taalniveau van peuterleidsters aangescherpt. Zo moet de taalachterstand van jonge kinderen kleiner worden.

Children’s Zone

In 2014 werken 32 scholen in Rotterdam met de ‘Children’s Zone’. Hierbij gaan de leerlingen uit groep 7 en 8 36 uur per week naar school om resultaten te verbeteren en uitval tegen te gaan.

Yes we care
Yes we care

Yes we care – Topvrijwilligers

Verkiezing Rotterdamse Topvrijwilligers 2013

Eenmaal per jaar staat Rotterdam in het teken van haar vrijwilligers: de verkiezing van Rotterdamse TopVrijwilligers. Vijftig vlaggen met afbeeldingen van de Rotterdamse TopVrijwilligers wapperen vanaf 16 mei 2013 weer op de Vlaggenparade aan de Boompjes, als eerbetoon aan hen die zich altijd inzetten voor anderen.

Op 1 april sloot de aanmeldingsronde voor de verkiezing van Rotterdamse TopVrijwilligers van Yes We Care. Er zijn bijna 500 Rotterdamse vrijwilligers zijn genomineerd! 50 van hen komen in aanmerking om uitgekozen te worden als Rotterdamse TopVrijwilliger 2013. Zij winnen een eigen vlag met hun portret en naam welke zij zelf, onder leiding van wethouder Louwes, mogen hijsen op de Vlaggenparade aan de Boompjes.

Na lang beraad van de commissie is de beslissing op Tweede Paasdag gevallen. Uit de aanmeldingen zijn inmiddels 50 TopVrijwilligers geselecteerd. Floor Wijburg, directeur van Yes We Care, “…het was een ontzettend moeilijke beslissing om uit de honderden aanmeldingen vijftig vrijwilligers te kiezen die zullen winnen. Alle vrijwilligers zijn natuurlijk toppers! De titel Rotterdamse TopVrijwilliger is echter heel bijzonder en wordt toebedeeld aan vrijwilligers die er echt uitspringen. Díe mensen krijgen op 16 mei een vlag.”